Detaily příspěvku konference

Obsah na míru

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.25, Vencovského aula

Ontológie v pamäťových inštitúciách. Vízia alebo realita.

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Plné texty

Abstrakt:

Pamäťové a fondové inštitúcie v sebe ukrývajú nesmierne informačné bohatstvo, ktoré je možné len veľmi ťažko vyčísliť vo finančných hodnotách. Na druhej strane však tieto poklady v prostredí moderných technológií a tzv. googlovskej generácie rýchlo upadajú do zabudnutia. Preto je nutné násjť spôsob, ako naše kultúrne bohatstvo dostať na povrch - naservírovať ho dnešnému používateľovi tzv. pod nos. Príspevok v úvode analyzuje pravidlá a nástroje pre tvorbu informačných zdrojov v pamäťových a fondových inštitúciách. Analýza je okrem iného zameraná na obsah informačných zdrojov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií, popisuje ich spoločné a rozdielne prvky. Na základe tejto analýzy predostiera návrh spoločnej ontológie, ktorá môže do značnej miery uľahčiť nielen budúcu tvorbu a úpravy informačných zdrojov, ale tiež významne pomôcť pri sprístupňovaní nášho kultúrneho dedičstva. V záverečnej časti príspevku je popísaný systém pre naplnenie takto navrhnutej ontológie z vybraných informačných zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií u nás, ako aj nástroje pre jej následnú údržbu a ďalšie rozširovanie.

O autorovi:

Autorka je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor:Automatizované systémy riadenia. Pracovala ako programátor - analytik vo firme PVT Hodonín a od roku 1992 sa venuje problematike knižničných a informačných systémov. Najskôr pracovala ako programátor - analytik v jednej osobe a dnes riadi firmu zaoberajúcou sa analýzou, vývojom a implementáciou a správou informácií systému Advanced Rapid Library s pôsobnosťou v SR a ČR. Tento informačný systém je určený pre správu a manažment informácií v pamäťových inštitáciach.V súčasnoti tiež pôsobí ako konzultant v oblasti implementácie medzinárodných štandardov pre spracovanie a sprístupňovanie informácií v pamäťových inštitúciach a je členkou Slovenského spolku knihovníkov.


Ostatní příspěvky v sekci

Dívej se, poslouchej - jak vyhledávat multimediální informace

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Pusťte uživatele/zákazníky do knihoven

Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa

Autor: Vivien Cook, OCLC EMEA, Nizozemsko

Sémantické vyhledávání je blíže?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zapojte své uživatele

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha