Informácie pre slovenských účastníkov

Príspevky pre členov SSKK

logo SSKK

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) prispeje jednému zástupcovi kolektívnej členskej knižnice SSKK (účastníkovi alebo prednášateľovi konferencie INFORUM 2017) sumou vo výške 20 EUR.

Žiadosť s uvedením čísla účtu knižnice v tvare IBAN, na ktorý Vám finančný príspevok prevedieme, prosíme zaslať:

  • poštou na adresu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava
  • alebo mailom na adresu predsedníčky SSKK: Ing. Silvia Stasselová, silvia.stasselova@gmail.com
  • najneskôr v termíne do 5. júna 2017 (tri pracovné dni po skončení konferencie INFORUM 2017).
  • podmienkou finančného príspevku SSKK na konferenciu INFORUM 2017 je uhradený kolektívny členský príspevok knižnice na rok 2017

Príspevky pre členov SAK

logo SAK

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc sa rozhodla pre ďalšie roky nepodporiť finančnou zľavou účasť na konferencii INFORUM.

Ďakujem za pochopenie!


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner