Detailní program

WORKSHOP A: Naučte své studenty informačním a digitálním dovednostem (v angličtině)

Koordinátor sekce: Nazlin Bhimani, UCL Institute of Education, Velká Británie

Čas a místo: 23. 5., 10:00 - 12:30, CERGE-EI, Praha 1, Politických vězňů 7, 2. p., č. místnosti 7

Tento workshop povede Nazlin Bhimani.

Workshop se zaměří na způsob, jak uživatele knihoven naučit informační a digitální gramotnosti a jak rozvíjet jejich schopnosti hledání, nalézání a přístupu k informacím, jejich posouzení a využití. Jako příklad bude použita případová studie zabývající se rozvojem těchto schopností v akademické knihovně a tvorbou online obsahu. Na řadu přijdou i obdobná řešení z několika dalších knihoven.

Workshop je skvělou příležitostí, jak načerpat novou inspiraci – jak pro učitele, tak pro knihovníky.

Účastníci workshopu si budou moci vyzkoušet:

  • jak sami zhodnotit, co v současné době nabízí vlastní instituce a pro koho je tato nabídka určena,
  • jak rozvinout výuku informační gramotnosti v knihovně i mimo ni,
  • posoudit stávající obsah a možnosti jeho dalšího využití,
  • naplánovat nový obsah a
  • promyslet, jak podpořit informační dovednosti ve vlastní instituci.
cerge.gif

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

10:00 - 12:30
Naučte své studenty informačním a digitálním dovednostem (workshop)
Autor: Nazlin Bhimani, UCL Institute of Education, Velká Británie

WORKSHOP B: Nechte zvuky znít: Principy a praktické aspekty dlouhodobého uchování audiozáznamů (v angličtině)

Koordinátor sekce: Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko

Čas a místo: 23. 5., 13:00 - 16:30, Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní 3, 1. patro, č. místnosti 108

Tento workshop povede Dietrich Schüller.

Dietrich Schüller se ve svém workshopu bude soustředit na řadu klíčových aspektů, vztahujících se k otázkám ochrany a dlouhodobého uchovávání zvukových dokumentů. Nejprve bude věnovat pozornost standardu publikovanému Technickou sekcí IASA „Péče o zvukové dědictví: etika, principy a strategie uchovávání“, která je označována jako IASA TC-03. Definuje základy a principy trvalé migrace obsahu – tato metoda se jeví být jedinou cestou pro zachování obsahu audiovizuálních dokumentů v dlouhodobé perspektivě.

Ve druhé části se bude zabývat standardem IASA TC-04 tj. “Pokyny pro výrobu a uchovávání digitálních zvukových objektů“. Soustředit se bude na pátou kapitolu Extrakce signálu z originálu, což představuje klíčový moment pro úspěšný přepis obsahu, neboť tento krok zásadním způsobem ovlivňuje výslednou kvalitu zvuku pro celou další etapu životnosti digitálního dokumentu.

V neposlední řadě přiblíží obsah standardu IASA TC-05 „Zacházení a ukládání audiovizuálních dokumentů“. Péče o uchování nosičů hraje v paměťových institucích stále důležitou roli, zejména pokud ještě všechny audiovizuální dokumenty nebyly převedeny do digitálního repozitáře. V důsledku toho musíme optimalizovat uchovávání do doby, než bude možné organizovat a financovat profesionální proces převodu, zaručující dlouhodobou životnost. A navíc musejí být původní nosiče uchovávány v co nejlepší kvalitě i po digitalizaci tak, aby umožňovaly pozdější znovuvyužití.

Účastníkům workshopu je doporučeno navštívit webové stránky IASA (Mezinárodní asociace zvukových a audiovizuálních archivů) a předem se ve standardech zorientovat, případně si je stáhnout na adrese http://iasa-web.org/…publications.

logo KNAV Logo NM Logo NTK

Workshop je pořádán ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd České republiky, Národním muzeem a Národní technickou knihovnou.

13:00 - 16:30
Nechte zvuky znít: Principy a praktické aspekty dlouhodobého uchování audiozáznamů (workshop)
Autor: Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko

Zahájení konference

Koordinátor sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 10:00 - 12:30, Vencovského aula

10:00 - 10:10
Zahájení konference
Autor: Petr Musílek, prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze
10:10 - 10:30
Úvodní příspěvek
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
10:30 - 11:10
eLearning a knihovny
Autor: Nazlin Bhimani, UCL Institute of Education, Velká Británie
11:10 - 11:50
Jak zachovat audiovizuální dokumenty pro příští generace
Autor: Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences, Rakousko
11:50 - 12:30
(digitální) Dokumenty, prosím!
Autor: Daniel Albertsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Švédsko

Trendy a novinky I.

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 14:00 - 17:25, Vencovského aula

14:00 - 14:25
České e-knihy pro knihovny - přehled nabídky, nové zkušenosti z Univerzity Karlovy, e-knihy a e-časopisy Vydavatelství FF UK
Autor: Jana Matějková, Vydavatelství FF UK
Spoluautoři: Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna
14:25 - 14:50
Trendy v akvizici elektronických knih a licenční modely
Autor: Urszula Sasimowicz, ProQuest, Polsko
14:50 - 15:15
Rešeršní strategie a práce s elektronickými informačními zdroji z pohledu didaktických přístupů a principů
Autor: Richard Papík, Slezská univerzita v Opavě / Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna
15:15 - 15:40
Propagace a zpřístupňování e-knih: Zkušenosti z Main Library of Warsaw University of Technology
Autor: Anna Tonakiewicz-Kołosowska, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko
Spoluautoři: Iwona Socik, Main Library of Warsaw University of Technology - Reference Department
16:10 - 16:35
Česká národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím
Autor: Jiří Kotouček, Technologické centrum Akademie věd České republiky
Spoluautoři: Jana Kratěnová, Technologické centrum Akademie věd České republiky
16:35 - 17:00
Informační predátoři a jiná řešení
Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky
17:00 - 17:25
Jaký je skutečný impakt predátorských časopisů na vědecké publikování?
Autor: Iva Adlerová, České vysoké učení technické - Ústřední knihovna
Spoluautoři: Lenka Němečková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna
17:25 - 17:50
Vidtelnost vědeckých výstupů českých vědců a BMJ produkty podporující publikační aktivitu v medicíně
Autor: Igor Hundziak, BMJ, Polsko

Trendy a novinky II.

Koordinátor sekce: Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha

Čas a místo: 24. 5., 14:00 - 17:00, Posluchárna D

14:00 - 14:25
ClinicalKey - nejucelenější, nejkomplexnější a nejpohodlnější znalostní medicínská platforma
Autor: Michal Krupa, Elsevier, Polsko
14:25 - 14:50
BMJ zdroje pro soustavnou podporu osobního rozvoje a dovedností mladých autorů článků v medicíně
Autor: Igor Hundziak, BMJ, Polsko
14:50 - 15:15
McGraw-Hill Access Medical – věda na pozadí výuky, učení a procvičování
Autor: Yuan Bock, McGraw-Hill Education, Velká Británie
16:10 - 16:35
Cloudová podpora pre služby akademickej knižnice
Autor: Kvetoslava Rešetová, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Slovensko
Spoluautoři: Pavol Závacký, Qintec, a.s. Trnava
16:35 - 17:00
Občanská věda a vzdělávání v zrcadle digitálních technologií
Autor: Michal Černý, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Kabinet informačních studií a knihovnictví

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Petra Hornochová, Metropolitní univerzita Praha

Čas a místo: 24. 5., 17:00 - 17:30, Posluchárna D

Vícejazyčné slovníky v režimu Open Access: Sémantická síť WordNet
Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade, University library “Svetozar Marković”, Srbsko
Spoluautoři: Oja Krinulovic, Mile Stijepović, University of Belgrade, University library "Svetozar Marković"
Mobilní aplikace pro digitální knihovnu Kramerius
Autor: Lenka Damborská, Moravská zemská knihovna v Brně
Spoluautoři: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Portál Mapovasbirka.cz
Autor: Markéta Hyndráková, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka
ECDL HealthDoc: Certifikát počítačové gramotnosti ve vědecké dokumentaci
Autor: Elisabetta Poltronieri, National Institute of Health, Rome. Publishing Unit, Itálie
Spoluautoři: Gaetana Cognetti, Regina Elena, National Cancer Research Institute - Digital Library
Otevřená věda na Wikipedii: Aktivity knihoven v Srbsku
Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade, University Library "Svetozar Markovic", Srbsko
Spoluautoři: Sanja Antonic, Oja Krinulovic a Djordje Stakic, University of Belgrade
Return On Investment elektronických informačních zdrojů Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Autor: Josef Šilhavík, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna
Knihovnice seniorům
Autor: Eva Tesaříková Březinová, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy
Spoluautoři: Radka Lukášová, Alexandra Vančurová, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

Infomejdan (společenský večer)

Koordinátor sekce: Andrea Kutnarová, Albertina icome Praha s.r.o.

Čas a místo: 24. 5., 19:00 - 22:00, Rajská budova

Infomejdan – společenský raut s hudbou – se uskuteční v úterý 24. května 2016 v atriu Rajské budovy na Vysoké škole ekonomické – Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3 (mapa).

Začátek je stanoven na 19.00.
Součástí bude předání Ceny INFORUM 2016 za nejlepší info počin, produkt nebo službu.

AiP IOP Publishing Vysoká škola ekonomická

Večerní recepce, Infomejdan, je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorem večera je IOP Publishing.

Poznámka: Na uvedenou akci je třeba se přihlásit zaškrtnutím příslušného okénka v přihlášce. Nezapomeňte, prosím, s sebou večer přinést tištěnou pozvánku, kterou obdržíte při registraci.

Hledání a nalézání

Koordinátor sekce: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:25, Vencovského aula

09:00 - 09:25
Umožněte vědeckým pracovníkům optimalizovat pracovní postupy s Mendeley
Autor: Anita Cseplesz, Elsevier, Nizozemsko
09:25 - 09:50
Knihovny.cz: Spuštění se blíží
Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
Spoluautoři: Petra Žabičková a Martin Kravec, Moravská zemská knihovna v Brně
09:50 - 10:15
Analýza kvality vyhledávání
Autor: Pavel Kocourek, SEARCH TECHNOLOGIES, formerly INCAD
10:15 - 10:40
Jak obsahová rozmanitost ProQuestu podporuje vědecké výstupy a řeší náročnou rozpočtovou situaci knihoven?
Autor: Urszula Sasimowicz, ProQuest, Polsko
11:10 - 11:35
Nehledejte, vyhledávání si Vás najde
Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta informatiky a statistiky - Katedra informačního a znalostního inženýrství
11:35 - 12:00
United Nations iLibrary: Publikace OSN poprvé online na jednom místě
Autor: Michel Guinand, OECD, Francie
12:00 - 12:25
Springer Nature na nové cestě
Autor: Cem Üzüm, Springer Nature, Německo

Aspekty digitálního zpřístupnění kulturního dědictví

Koordinátor sekce: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky

Čas a místo: 25. 5., 09:00 - 12:25, Posluchárna D

09:00 - 09:25
Memento - cestování časem na webu
Autor: Vlastimil Krejčíř, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky
09:25 - 09:50
eBadatelna Zlínského kraje - portál pro zpřístupnění regionálního digitalizovaného kulturního dědictví
Autor: Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
09:50 - 10:15
Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí
Autor: Filip Šír, Národní muzeum
Spoluautoři: Iva Horová, Národní technická knihovna a Helena Novotná, Masarykova univerzita - KISK
10:15 - 10:40
LTP Mining
Autor: Roman Bouchner, AiP Safe s.r.o.
11:10 - 11:35
Projekt INTERPI
Autor: Jana Šubová, Cosmotron Bohemia, s.r.o.
Spoluautoři: Marie Balíková, Národní knihovna České republiky, Miroslav Kunt, Národní archiv, Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o.
11:35 - 12:00
Digitální konkordance a registr digitalizace pro historické knižní fondy v evropské digitální knihovně Manuscriptorium
Autor: Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o.
Spoluautoři: Karel Kučera, AiP Beroun s.r.o.
12:00 - 12:25
Kompetence digitálního kurátora
Autor: Michal Konečný, informační analytik a konzultant

Závěrečná sekce

Koordinátor sekce: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 15:55, Vencovského aula

13:30 - 14:10
Automatizované knihovnické systémy v měnícím se světě
Autor: Helle Lauridsen, Nezávislá informační konzultantka, Dánsko
14:10 - 14:35
Hodnocení: Jaké je jeho postavení ve výzkumu, vývoji a inovacích
Autor: Jitka Moravcová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, MŠMT
Spoluautoři: Daniel Munich, CERGE-EI a Vlastimil Růžička, Technologické centrum AV ČR
14:35 - 15:00
Podpora vědy a výzkumu v Knihovně UTB ve Zlíně – od vzniku publikačních výstupů po jejich evaluaci
Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
Spoluautoři: Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna
15:00 - 15:25
Možné nástrahy kvantitativního hodnocení
Autor: Pavel Mika, Knihovna AV ČR, v. v. i.
15:25 - 15:50
CzechELib! – zpráva o postupu
Autor: Martin Svoboda, Národní technická knihovna
15:50 - 15:55
Závěrečné slovo
Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner