Cena konference INFORUM 2014

Cenu INFORUM 2014 získala evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví Manuscriptorium 3 a rozhraní pro digitální knihovny Gulliver.

Cenou INFORUM je každoročně oceněn vybraný nejvýznamnější a nejlepší český a slovenský produkt, služba nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2013.

Nominace

Nominovat na Cenu INFORUM 2014 mohl kdokoli prostřednictvím online formuláře do 8.4.2014. Organizační výbor si vyhrazuje právo upravit znění nominace a případně vyřadit nominace, které nevyhoví výše uvedeným podmínkám.

Hlasování

Z došlých nominací mohli vybírat sami účastníci konference hlasováním v přihláškách na konferenci.

Vyhlášení výsledků

Výsledky hlasování o Cenu INFORUM 2014 byly slavnostně vyhlášeny a cena předána na společenském večeru 27. května 2014.

Přehled přijatých nominací

Projekt Původ Popis
Digitální archiv populární literatury ČR

Archiv zpřístupňuje jednotlivé exempláře nebo dílčí soubory masových tisků, zatím především detektivních povídek, z období do roku 1945. Speciálně se zaměřuje na sešitkové série povídek a další periodické či poloperiodické edice populární beletrie.

Část kopií byla pořízena z originálních dokumentů zařazených v knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR, další digitální kopie byly pořízeny z exemplářů zapůjčených ze soukromých sbírek. Svazky i edice jsou doplňovány průběžně.

Manuscriptorium 3 a rozhraní pro digitální knihovny Gulliver ČR

Evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví Manuscriptorium má nové uživatelské rozhraní, které nabízí nástroje pro vytváření a publikování vlastních myšlenek a mění tak tradiční chápání digitální knihovny: místo pasivní databáze poskytuje uživatelům aktivní tvůrčí prostor.

Nové nástroje umožnila implementace Gullivera, což je silný a přitom jednoduchý nástroj pro zpřístupnění obsahu digitálních knihoven. Vizuální podobu i funkčnost rozhraní lze přízpůsobit charakteru zpřístupňovaného obsahu a dalším potřebám konkrétní instituce.

Mobilní aplikace Ptejte se knihovny ČR

Od dubna 2013 je k dispozici mobilní aplikace služby „Ptejte se knihovny“ pro iPhone, iPad a iPod touch.

Prostřednictvím aplikace je možné vybrané knihovně položit dotaz z rozmanité nabídky vědních oborů, procházet bohatý archiv již zodpovězených dotazů a sledovat pravidelně aktualizovaný „Dotaz týdne“.

Aplikace je dostupná také v anglické verzi „Ask your Library“.

SK Cinema SR

Filmový portál pre prístup k databázam, poznatkom a informáciám o slovenskom filme, kinematografii a audiovizuálnom umení. Tieto sú vytvárané v rámci dlhodobého projektu informačného systému SK CINEMA, ktorý realizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ).

Výstupom z historiogra­fického výskumu a katalogizačných činností – v procese spracovávania filmových, dokumentačných, knižničných a archívnych zbierok a fondov SFÚ – sú záznamy začlenené do jednej z nasledujúcich databáz: Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ.

Od 30. novembra 2013 sú tieto databázy SFÚ, ako aj vybrané zdigitalizované zbierkové predmety a archívne dokumenty SFÚ, prístupné verejnosti prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA.

Virtuální sbírka 2D a 3D glóbů ČR

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK je první institucí v ČR, která zpřístupňuje sbírku glóbů, které byly odborně katalogizovány, vyfotografovány a zpřístupněny online.

V současnosti zde naleznete 83 glóbů, mezi nimiž je několik velice starých vzácných exemplářů, které z důvodu zachování jejich stavu není možné běžně vystavovat. Trojrozměrné virtuální modely jsou dostupné u několika vybraných exponátů.

Glóby snímkovaly a zpracovávaly týmy odborníků z ČVUT a z Univerzity v Ghentu. Web se bude nadále rozvíjet a budou doplněny některé další 3D virtuální prezentace glóbů


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner