Přihlášení příspěvku

Registrace příspěvků pro ročník 2015 byla ukončena 8. března.

Téma příspěvku musí vycházet ze zaměření konference na problematiku profesionálních informačních zdrojů, jejich zpracování, zpřístupnění a praktické využití.

Odborné příspěvky musí být striktně nekomerční – zájemci o komerční prezentaci v programu (firemní příspěvek) naleznou bližší informace na stránce Možnosti prezentace.

Důležité informace pro přípravu příspěvku

Termín pro podání přihlášky příspěvku do 8. března 2015 (včetně)
Termín odevzdání plného textu do 4. května 2015
Rozsah plného textu 3–15 stran + přílohy
Formát plného textu DOC, PDF
Termín odevzdání PPT prezentace do 11. května 2015
Jazyk příspěvku čeština, slovenština, nebo angličtina

Délka vystoupení: standardně 20 minut vystoupení + 5 minut na dotazy

Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek bez udání důvodu. Přihlášený příspěvek by současně neměl být přihlášen na žádné jiné konferenci, ani publikován v odborném tisku.

Všechny příspěvky budou publikovány na webových stránkách v online sborníku konference. Příspěvky z předchozích ročníků konference naleznete na sbornik.inforum­.cz.
Česká verze sborníku: ISSN 1801–2213
Anglická verze sborníku: ISSN 1801–2221

Důležité informace pro autory

Prosím přečtěte si důležité pokyny pro přednášející na stránce Informace pro přednášející:

První z autorů přijatého příspěvku podepisuje „Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2015“ a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher

banner