Informácie pre slovenských účastníkov

Informace na této stránce průběžně aktualizujeme.

logo SAK Príspevky pre členov SAK

Príspevok vo výške 20 EUR bude žiadateľom (vždy 1 osoba z členskej knižnice SAK) zaslaný po konaní konferencie na základe písomnej žiadosti poslanej na e-mail Daniela.Dzuganova@upjs.sk alebo na adresu:

PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice

V žiadosti musí byť uvedené meno účastníka, inštitúcie a číslo účtu, na ktorý bude refundácia časti nákladov (20 EUR) zaslaná. Najneskorším termínom na zaslanie žiadosti je 19. 6. 2015.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
Inflow
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus
Online Searcher