Informácie pre slovenských účastníkov

logo SAK Príspevky pre členov SAK

Príspevok vo výške 20 EUR bude žiadateľom (vždy 1 osoba z členskej knižnice SAK) zaslaný po konaní konferencie na základe písomnej žiadosti poslanej na e-mail Daniela.Dzuganova@upjs.sk alebo na adresu:

PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice

V žiadosti musí byť uvedené meno účastníka, inštitúcie a číslo účtu, na ktorý bude refundácia časti nákladov (20 EUR) zaslaná. Najneskorším termínom na zaslanie žiadosti je 20. 6. 2014.

logo SSKK Príspevky pre členov SSKK

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) prispeje jednému zástupcovi kolektívnej členskej knižnice SSKK (účastníkovi alebo prednášateľovi konferencie INFORUM 2014) sumou 20 EUR.

Žiadosť s uvedením čísla účtu knižnice, na ktorý Vám finančný príspevok prevedieme, prosíme zaslať mailom:

  • na adresu predsedníčky SSKK: Ing. Silvia Stasselová, silvia.stasselova@gmail.com
  • v termíne do 30. mája 2014 (dva dni po skončení konferencie INFORUM 2014).

Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner