Informácie pre slovenských účastníkov

logo SAK Príspevky pre členov SAK

Príspevok vo výške 20 EUR bude žiadateľom (vždy 1 osoba z členskej knižnice SAK) zaslaný po konaní konferencie na základe písomnej žiadosti poslanej na e-mail Daniela.Dzuganova@upjs.sk alebo na adresu:

PhDr. Daniela Džuganová
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice

V žiadosti musí byť uvedené meno účastníka, inštitúcie a číslo účtu, na ktorý bude refundácia časti nákladov (20 EUR) zaslaná. Najneskorším termínom na zaslanie žiadosti je 20. 6. 2014.

logo SSKK Príspevky pre členov SSKK

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) prispeje jednému zástupcovi kolektívnej členskej knižnice SSKK (účastníkovi alebo prednášateľovi konferencie INFORUM 2014) sumou 20 EUR.

Žiadosť s uvedením čísla účtu knižnice, na ktorý Vám finančný príspevok prevedieme, prosíme zaslať mailom:

  • na adresu predsedníčky SSKK: Ing. Silvia Stasselová, silvia.stasselova@gmail.com
  • v termíne do 30. mája 2014 (dva dni po skončení konferencie INFORUM 2014).

Podmienkou finančného príspevku SSKK na konferenciu INFORUM 2014 je uhradený kolektívny členský príspevok knižnice na rok 2014!


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner