Důležité termíny – vystavovatelé

7. března 2016 přihláška firemní prezentace
9. května 2016 odevzdání prezentací v MS PowerPoint
9. až 13. května 2016 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
24. května 2016 7:30–9:00 instalace stánků
24. května od 7:30 a dále v průběhu konference registrace zástupců firem na konferenci (VŠE)
24. května 2016 9:00 zahájení výstavy
24. května 2016 10:00 zahájení konference
24. května 2016 19:00–22:00 společenský večer – Infomejdan
25. května 2016 od 16:00 demontáž výstavy

Další důležité informace

Přihlášení na konferenci

Přijetím Vaší objednávky nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní online přihlášku (odkaz na tuto přihlášku bude rozesílán v dubnu 2016). Z každé firmy, která vystavuje (a vybere si některý z balíčků), se mohou na konferenci zdarma zaregistrovat 2–3 zástupci (včetně přednášejícího). Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy, obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.
Registrace zástupců firem v místě konference (VŠE)

Zajištění a pojištění

Po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

  • v případě zrušení Vaší účasti v období před 29. únorem 2016 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 29. února 2016 do 1. dubna 2016 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 1. dubnu 2016 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 % Vaší platby.

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner