Důležité termíny – vystavovatelé

9. března 2014 přihláška firemní prezentace
12. května 2014 odevzdání prezentací v MS PowerPoint
12. až 16. května 2014 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
27. května 2014 7:30–9:00 instalace stánků
27. května od 7:30 a dále v průběhu konference registrace zástupců firem na konferenci (VŠE)
27. května 2014 9:00 zahájení výstavy
27. května 2014 10:00 zahájení konference
27. května 2014 19:30–23:00 společenský večer – Infomejdan
28. května 2014 od 16:00 demontáž výstavy

Další důležité informace

Přihlášení na konferenci

Přijetím Vaší objednávky nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní online přihlášku (odkaz na tuto přihlášku bude rozesílán na přelomu března/dubna 2014). Z každé firmy, která vystavuje (a vybere si některý z balíčků), se mohou na konferenci zdarma zaregistrovat 3 zástupci (včetně přednášejícího). Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy, obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.
Registrace zástupců firem v místě konference (VŠE)

Zajištění a pojištění

Po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

  • v případě zrušení Vaší účasti v období před 28. únorem 2014 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 28. února 2014 do 1. dubna 2014 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75 % Vaší platby.
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 1. dubnu 2014 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 % Vaší platby.

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner