Informace pro vystavovatele

Váš stánek

Stánek je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 120×60 cm, 2 židlemi a přívodem el. proudu 220 V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění Vašeho stánku je zveřejněno na stránkách výstavy. Při registraci obdržíte uživatelské jméno a heslo pro možnost používání Wi-Fi sítě.

Instalace stánků proběhne 24. května 2016 od 7:30 do 9:00.
Likvidace stánků proběhne 25. května 2016 od 16:00 do 17:30 hodin. Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Vjezd do areálu VŠE

Vystavujícím firmám bude umožněn vjezd do areálu VŠE na dobu nezbytně nutnou k vyložení resp. naložení techniky a exponátů. Parkování v areálu není povoleno.

Parkování

Parkování po dobu konference je možné na placeném stání před VŠE. Mapa zóny placeného stání.

Firemní příspěvek a vystoupení na konferenci

Přihlášky prezentací je třeba potvrdit vyplněním elektronické přihlášky, obsahující název příspěvku, jméno přednášejícího, zkrácený životopis a krátký abstrakt. Nejzazší termín pro registraci příspěvku je 29. únor 2016.

Prezentace ve formátu PPT či PDF je nutné zaslat do 9. května 2016 na adresu Jana.Machonska@aip.cz. Všechny prezentace ve formátu PPT (PDF), doručené organizátorům konference, budou zařazeny do konferenčního sborníku na webových stránkách konference.

Informace pro vystoupení na konferenci
Technické vybavení v sálech

Vkládání materiálů do konferenčního portfolia

Nabídka obsahuje vkládání Vašich propagačních materiálů (3 listy, max. formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference.

Tyto materiály (450 kopií, jestliže zůstanou, na vyžádání vrátíme) je třeba dodat na adresu Albertina icome Praha s.r.o. (AiP, Jana Machonská, Štěpánská 16, 110 00 Praha 1) tak, abychom je obdrželi v týdnu od 9. – 13. května 2016 (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Zásilku prosím označte nápisem „vkládání INFORUM“ a uveďte nebo pošlete e-mailem poznámku, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Logo nebo banner ve Vencovského aule

Termín pro dodání Vašeho loga (max. 70×70 cm) nebo banneru je v termínu 9. – 13. května 2016 na adresu uvedenou pro dodání materiálů do konferenčního portfolia (viz výše).

Firemní profil

Firemní profily všech vystavujících firem budou zveřejněny na webových stránkách konference. Stručný profil Vaší společnosti česky i anglicky s délkou textu v jednom jazyce maximálně 600 znaků s mezerami, prosím dodejte co nejdříve Janě Machonské.


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner