ÚDAJE O NÁVŠTĚVNOSTI

Celkový počet přihlášených osob188, z toho se zúčastnilo za oba dva dny 169.

8. 5. 1997

dopoledne sekce "A" 67 účastníků
odpoledne sekce "B" 63 účastníků

9.5. 1997

konference 169 účastníků

VYHODNOCENÍ ANKETY


Počet odevzdaných anketních lístků: 17

SLOSOVÁNÍ - TŘI VÝHERCI ZA ROK 97

1. MARIE MAULISOVÁ - SVK Kladno                 DK Stowaway!
2. HANA KOBLIHOVÁ - Ministerstvo obrany ČR      Oxford Business Shelf
3. EVA LESENKOVÁ - IPVZ Praha                          Corel Waterfalls

Jaké je Vaše celkové hodnocení INFOMEDIA 97?

1 - 6x
2 - 9x
3 - 1x
4 - 0x
5 - 1x


Kterých částí jste se zúčastnil(a)?

8.5. dopoledne - 9 účastníků
8.5. odpoledne - 5 účastníků
9.5. dopoledne - 16 účastníků
9.5. odpoledne - 13 účastníků


Který z příspěvků 1. dne Vás NEJVÍCE zaujal?

Neuvedeno - 7x
Psohlavec - 3x (S HTML na věčné časy)
Červenka - 3x (Elektronické slovníky a encyklopedie)
Tkačíková - 2x (Využití nakladatelských zdrojů v síti Internet v akviziční činnosti knihoven a v oblasti služeb uživatelům)
Brožek - 2x (Poehled bází dat využitelných knihkupci, distributory a akvizitéry)
Neff - 2x (Zkušenosti s elektronickým deníkem)


Který z příspěvků 1. dne vás zaujal nejméně?

Neuvedeno - 10x
Menp - 4x
Brožek - 2x
Eervenka - 1x
Havránek - 1x
Tkaeíková - 1x
Neff - 1x


Který příspěvek z 2. dne Vás NEJVÍCE zaujal?

Neuvedeno - 1x
INVIK STK - 5x
Šilhánek - 5x
Hurych - 4x
Svedberg - 2x
Chalmers-Brown -2x
James - 1x
Karen - 1x
Vogt - 1x


Který z příspěvků 2. dne Vás zaujal nejméně?

Neuvedeno - 5x
Šilhánek - 3x
Svedberg - 2x
James - 2x
Vogt - 2x
Hurych - 2x
Drier - 1x


Co Vás nejvíce potěšilo?


Co Vás nejvíce zklamalo?


Které téma jste na konferenci postrádali?


Co byste doporueil(a) organizátorum pro poípravu dalších roeníku?


Jaké další odborné akce v oboru elektronických informačních zdroju byste nejvíce ocenil(a)?


Máte přístup na Internet?

Ano, z vlastního PC -12x
U kolegy - 4x
U známého - 0x
Ne, nemám vubec - 1x

Pokud ano, viděl(a) jste již domovskou stránku INFOMEDIA:

Ano - 9x
Ne - 3x


Které formáty elektronických informaeních zdroju nejvíce používáte ve své práci?

(0... nejméně důležité, 3...nejdůležitější)

CD-ROM 0 - 0x 1 - 5x 2 - 3x 3 - 6x
tradiení on-line 0 - 5x 1 - 0x 2 - 4x 3 - 2x
diskety 0 - 1x 1 - 4x 2 - 4x 3 - 2x
Internet 0 - 2x 1 - 1x 2 - 9x 3 - 1x