Zahájení INFOMEDIA 97 aneb "Situace je vážná ..."

Vladimír Karen, Albertina icome Praha

Vážení přátelé, knihovníci, informační pracovníci, účastníci INFOMEDIA '97,

scházíme se letos v době, kdy situace je vážná. Snad proto jsem se rozhodl pojmou zahájení naší konference letos poněkud nevážně.

Vloni jsme na INFOMEDIA diskutovali o problémech s financováním a nyní je tady máme. Vláda si na nás přišla se svým "Balíčkem opatření" a mohu vás ubezpečit, že se jeho vliv neprojevuje zdaleka jen v knihovnách a ve školství. Domnívám se však, že nelze nechat takový vládní program bez odezvy. Proto jsem si dovolil pro nás všechny navrhnout

KRABIČKU opatření pro české odborné knihovny - recept pro přežití

V této krabičce naleznete souhrn nezbytných předpokladů pro přežití roku 2000. Pro zjednodušení a snadnější zapamatování jsme tyto zásady shrnuli do

"7S"

1. Systémový přechod na elektronické sekundární zdroje

V podmínkách, kdy většina našich knihovníků je doslova srostlých se svými PC a nechtějí od nich ani domů k rodinám, lze tento krok přirovnat pouze ke svržení jaderné bomby na Hirošimu

2. Spontánní náhrada tištěných primárních zdrojů

Probíhá za nadšeného potlesku všech čtenářů znavených obtížným listováním v tištěných časopisech

3. Síťový provoz nejdůležitějších informačních zdrojů

V bezproblémových podmínkách našich až nabdytečně rychlých telekomunikací

4. Spolupráce a koordinace

konzorciální nákupy

5. Společenské postavení knihoven a knihovníků

Stavbu prvních pomníků zasloužilým knihovníkům očekáváme počátkem roku 1999
knihovník budoucnosti = informační konzultant

6. Spolehlivý partner

Zde vám rozhodně nechci radit, koho si máte vybrat, ale měl by vám poskytnout především:

7. Smysl pro humor

Nezbytná pomůcka, bez které lze završit proces transformace knihoven jen velmi obtížně (je-li to vůbec možné)

Doufám, že jsem Vás příliš neunavil a že jste již nyní připraveni na všechno. Děkuji za pozornost a přeji příjemnou zábavu.