Multimediální učebnice endoskopie na CD-ROM

Petr Kocna, Laboratoř gastroenterologie 1.LF UK

Matouš Havránek, První multimediální s.r.o.


1. Praktická ukázka toho, kolik dat je možné umístit na jeden kompaktní disk a jaké operace je možné s těmito daty vykonávat

2. Základní popis hypertextu, fulltextového a sekvenčního hledáni, grafiky a obrázků, přehrávače videosekvencí a ukázka použiti textu aplikace k dalším účelům

3. Praktická ukázka základní práce s aplikací

4. Ilustrační schéma hypertextu - vysvětlení

5. Multimediální text - vysvětlení a ukázka základních elementu multimediální aplikace (text, video, obrázky a fotografie atd.) a linek na ně.

6. Vysvětlení principu a logického členění textu a hypertextu do stromové struktury a jeho propojeni hypertextovými vazbami tak.

7. Schéma systému hledáni v aplikaci (sekvenční vs. fulltextové)

8. Hledání v popisech obrázků - speciální funkce aplikace

9. Okno s obrázky a práce s nim

10. Speciální funkce nad obrazovou databází (popisky k obrázkům, šipky apod.)

11. Přehrávač videosekvencí a jeho možnosti