Motto:
  "Od nakladatele ke čtenáři a zpět"


KIOS

Knižní

informaení a obchodní

systém

idea: Dr. Antoš, P.Svoboda
programová realizace: Concordia Praha
provozovatel: Velkoobchod s knihami 2 AB

SVAN Brno

Co pomůže knihkupectví:
 • zdroj informací o aktuálních i rozebraných titulech
 • vazba informačního zdroje na dodavatelský systémem
 • co nejčastější možnost aktualizace informací
 • přehled o vlastním stavu zásob, prodeje jednotlivých titulů • Rozšíření nabídky
 • Snížení skladových nároků (prostorových a finačních)
 • Informace pro zákazníky
 • Zdůraznění image knihkupectví


INFORMAENÍ SCHÉMA SYSTÉMU KIOS
Technické schéma propojení systému

 • Spojení: rychlé, na obsluhu naprosto jednoduché, levné
 • Modemové spojení slou?í pouze k poenosu dat. Prohlí?ení a zpracovávání informací provádí ka?dý u?ivatel lokálni na svém poeítaei.
  MODULY SYSTÉMU


  NAKLADATEL Cena: ZDARMA
  Pořizování informaci, práce se statistikou prodeje


  KNIHKUPEC Cena: ZDARMA
  Práce s KATALOGEM, bohaté možnosti vyhledávání, tisky, objednávky


  Komunikační program Cena: 1 990,-Kč
  Plně automatický komunikační program


  KNIHY Cena: 9 800,-Kč
  Sklad, pokladna, fakturace, ekonomický i věcný přehled o prodeji, vazba na systém KIOS - katalog titulů
  KOMU JE SYSTÉM KIOS UREEN?


  • knihkupcům
  • knihovnám  Etenáo je úeastníkem prostoednictvím svého knihkupectví

  anebo

  INTERNETU

  http://www.reax.cz/knihy


  JAK SE STÁT
  U?IVATELEM ?

  Potřebujete:

  • poeítae - staeí i PC 286
  • modem

  Kontaktujte firmy:

  2AB SVAN

  Cejl 36, 602 00 Brno

  tel. 05/576139, fax 576040

  Internet: http://www.reax.cz/knihy


  Concordia Praha

  Jugoslávská 27, 120 00 Praha 2

  tel. 02/254761, fax 259163


  KNIHKUPEC

  modul systému KIOS

  Obsahuje:

  veškeré bibliografické údaje

  Umí:

  Kdykoli minit abecední setoídiní titulu

  podle:

  názvu

  jména autora a názvu

  názvu nakladatelství a názvu

  názvu nakladatelství a autora

  Dále umí:

  Hledat dle setoídiní

  Vybírat pro tisk nebo objednávku

  Hledat podle bibliografických údaju

  Hledat dle textu v anotaci

  Vytváoet objednávky


  prodejní modul:

  KNIHY

  moderní program
  ve Windows 95 pro Vaše knihkupectví


  SKLAD * POKLADNA * FAKTURACE KOMISE * ROZBORY PRODEJE * NÁVRHY OBJEDNÁVEK * VAZBA NA DATABÁZI TITULÚ

  INFORMACE O KNIŽNÍM TRHU PRO VÁS I VAŠE ZÁKAZNÍKY


  Jednoduchá obsluha

  Práce s čárovým kódem i bez něj

  Rychlé vyhledávání titulů

  Přehled o titulech na skladě

  Snížení skladových zásob

  Určeno pro malé i velké knihkupectví, jeden počítač nebo počítačovou síť, plátce i neplátce DPH


  #