im_ank.jpg (7849 bytes)

 

VYHODNOCENÍ ANKETY

 

Obsah:

Jaké je Vaše celkové hodnocení INFOMEDIA’98?
Který z příspěvků Vás zaujal nejvíce?
Hodnocení sekcí
Co Vás nejvíce potěšilo?
Co Vás nejvíce zklamalo?
Které téma jste na konferenci postrádali?
Co byste doporučil(a) organizátorům pro přípravu dalších ročníků?
Jakým způsobem lze podle Vás informovat o konferenci Infomedia další potenciální účastníky, kteří však zatím o nich nevědí?
Které formáty placených elektronických informačních zdrojů nejvíce používáte ve své práci?

 

Počet odevzdaných anketních lístků: 34


Jaké je Vaše celkové hodnocení INFOMEDIA’98?

Hodnocení

Počet

Neuvedeno 6x
1 15x
2 13x
3 -
4 -
5 -

Průměr “vysvědčení”: 1,46 (s vyznamenáním!)

zpět

Který z příspěvků Vás zaujal nejvíce?

 

21.5. společná zasedání

20x
Owen -   Elektronické informace v příštím tisíciletí: nové prostory. 2x
Buckley -   Hodnota a dopad knihovních a informačních služeb. 2x
Kimlička -   Dokumentácia vedeckých aktivit - projekt “Pro science” 1x
Marte - Rakouská národní knihovna: od rukopisů do kyberprostoru. 1x
Karen - Ultra*Net 3.x - CD-ROM server pro intranet a Internet 1x
   

21.5. nové trendy

 
Jedličková - Problematika elektronických periodik na Internetu: zkušenosti s “vyhledáváním” elektronického časopisu Ikaros 12x
Klimesch - Přístup firmy SilverPlatter k plnotextovým dokumentům: ERL 4 SilverLinker 6x
Furneaux - Internet jako zdroj vědecko-technických informací - zkušenost CSA. 3x
Causley - Libero, nová generace cenově dostupného knihovního IS v režimu klient/server. 2x
Skenderija - Korvengence médií v informační společnosti. 1x
Šilha - Sdílená katalogizace veřejných knihoven 1x
   

21.5. přírodní vědy

 
Vogt - Od uživatelských stanic k elektrárnám: dodává Dialog. 5x
Empringham - Rozšířený přístup k vědeckotechnickým informacím  3x
Rieger - Chemie na Internetu 2x
Furneaux - Hledání vědeckotechnických informací prostřednictvím Internetové databázové služby CSA software Ovid: databáze a technologie. 2x
Ilík - Zkušenosti s vedením osobní bibliografické databáze v multidisciplinárním oboru 1x
   

21.5. společenské vědy

 

Bratková - Bibliografické a plnotextové báze dat firmy H.W. Wilson pro společenskovědní a humanitní obory: vyhledávání informací v systému WilsonWeb

4x
Gondová - Postavenie knižnic v celouniverzitnom informačnom systéme 2x
James - Plnotextové mustidisciplonární dataáze od IAC 1x
   

21.5. informace o EU

 
Thomson - Trendy v informační politice Evropské Unie 6x
Hradilová - Evropské dokumentační středisko na Univerzitě Karlově - zdroj informací o Evropské Unii 4x
Pavlů - Síť středisek EURO INFO ve službách podnikatelské sféry. 2x
Love - Databáze práva EU - schází Vám něco? 1x
Ringrose - Úloha delegace Evropské komise v Praze v šíření informací o Evropské Unii v ČR 1x

21.5. obchod

 
Papík - Metody competitive intelligence na Internetu. 8x
Vogt - Hledáte úspěch v obchodě? Dialog zná odpověď. 7x
Jirásek - Data, informace a vzdělanost. 2x
Raiter - Výzkum trhu veřejného mínění jako zdroj informací pro prognostiku. 1x
Turner - Obchodní databáze online a na CD-ROM od UMI 1x
celá sekce 1x
   

21.5. biomedicína

 
Empringham - Přístup ke kompletnímu zázemí pro biomedicínský výzkum: databáze, plné texty a klinické informační produkty od Ovidu 2x
Klimesch - Směrem k nejobsažnější digitální lékařské knihovně 2x
Vogt - Chcete vyléčit své informační problémy? Vyšetřete se v Dialogu 1x
Kudláček Dostupnost farmaceutických informací v České republice 1x
Turner - Biomedicínské databáze online a na CD-ROMu od UMI. 1x
Špála - Vysokoškolské knihovny v přechodu - výhledy a výhrady. 1x

zpět

Hodnocení sekcí

1

2

3

4

5

průměrná známka

20.5. společná zasedání

12x

12x

2x

- - 1,6
21.5. nové trendy

12x

12x

- - - 1,5
21.5. přírodní vědy

4x

6x

1x

- - 1,5
21.5. společenské vědy -

2x

4x

- - 2,6
21.5. informace o EU

6x

6x

- - - 1,5
22.5. obchod

10x

3x

- - - 1,2
22.5. biomedicína

2x

5x

- - - 1,7

zpět

Co Vás nejvíce potěšilo?

 

Výborná organizace 6x
Informace o EU 3x
Účast kvalifikovaných odborníků 3x
Velký počet účastníků 3x
Celkové výrazné zlepšení úrovně konference 2x
Zájem lidí o informační profesi 2x
Prostředí 2x
Přítomnost zástupců zahraničních firem 1x
Úroveň prezentací a příspěvků 1x
Tlumočení 1x
Hodně zajímavých příspěvků 1x
Rozdělení do sekcí 1x
Kvalitní servis 1x
Příjemná atmosféra 1x
Že existuje Infomedia a že ještě nezanikla 1x
Bohatý program 1x
Osobní kontakty 1x
Příspěvky o elektronickém publikování 1x

zpět

Co Vás nejvíce zklamalo?

 

Málo času na jednotlivé příspěvky 2x
Neúčast p. Prokopa 2x
Organizační zmatky při prezentaci 2x
Změny v programu 1x
Nedodržování harmonogramu 1x
Špatná čitelnost promítacích slidů 1x
Nevyhlášení osobnosti, produktu - malá osvěta ve způsobech nominace 1x
Úroveň biomedicínské sekce 1x
Nebyl čas zajít na “Svět knihy” 1x
Časová shoda sekcí 21.5. odpoledne 1x
Nepřítomnost informačního pracovníka v policejních službách 1x
Změna programu 1x
Nedodržování časů u začátků všech částí programu 1x
Projekce příspěvků na stěnu byla rozmazaná 1x
Malý podíl informací z praxe, specielně o Internetu 1x
Anketa není slosovatelná 1x
Nebyla jsem v databázi jako účastník 1x

zpět

Které téma jste na konferenci postrádali?

 

Chybělo téma autorského práva 3x
Rešeršní strategie na Webu 2x
Budoucnost a možnosti vývoje Internetu 2x
Chybělo téma o životním prostředí 1x
Tipy na užitečné informační zdroje na Internetu 1x
Co lze kde získat zadarmo nebo skoro zadarmo 1x
V každé sekci jednu přednášku s tématicky zaměřenou výhradně na veřejné knihovny 1x
Vliv obecné dostupnosti informací na Internetu (zdarma např: Medline) 1x
Otázka kvalifikovaného poskytování informací odbornými knihovníky pacientům 1x
Problematika menších odborných knihoven 1x
Stav elektronických zdrojů v ČR po zániku NISu 1x
Využití informačních médií ve vědecko-výzkumné činnosti univerzit a akademií 1x
Víc chemických zdrojů na Internetu 1x
Současný stav knihovnických systémů používaných v ČR 1x
Problematika “one person libraries” v GB nebo USA 1x
Podrobnější informace o chemii a obchodě 1x
Obecné, teoretické, inteligentní informace, které by otevřely konferenci - Kde je naše informační věda? 1x
Praktické zkušenosti s Internetem 1x
Praktické ukázky rešeršních strategií při práci s bázemi 1x
Informační zdroje (ekonomie) v ČR 1x

zpět

Co byste doporučil(a) organizátorům pro přípravu dalších ročníků?

Dodržovat začátky přednášek 5x
Vydržet! 3x
Přizvat experty středoevropských zemích: Polsko, SRN, Maďarsko... 2x
Pokračovat v rozdělení na sekce - je to výborné 2x
Vydržet ve snaze vše zlepšit 1x
Zlepšit úroveň diskuse 1x
Větší prostor pro diskusi 1x
Přesunout některé obecně zajímavé příspěvky do společné sekce jako např.: Papík, Jirásek 1x
Začátek přednášek přesunout na 9.00 hod. - pro mimopražské účastníky 1x
Pozvat zástupce některého ministerstva, který by aktuálně na připomínky k informační politice 1x
Zaměřit se na problematiku autorského práva 1x
Připravit preprinty příspěvků, aby si člověk mohl připravit dotazy 1x
Pokračovat, pokračovat, pokračovat 1x
Slosovatelnou anketu! 1x
Pevné nervy a úspěch při zajišťování sponzorů 1x
Pečlivější evidenci účastníků 1x

zpět

Jakým způsobem lze podle Vás informovat o konferenci Infomedia další potenciální účastníky, kteří však zatím o nich nevědí?

Prostřednictvím e-mailových konferencí 15x
Prostřednictvím akcí jiných pořadatelů 10x
Prostřednictvím interní pošty naší instituce 6x

zpět

Které formáty placených elektronických informačních zdrojů nejvíce používáte ve své práci?

 

nejméně důležité

méně důležité

důležité

nejdůležitější

CD-ROM

-

3x

6x

16x

on-line

9x

2x

9x

3x

diskety

9x

1x

6x

4x

Internet

6x

6x

3x

8x

zpět


Připravila:

alblogo1.gif