kódování češtiny

English version

im98logo.gif

 

 

 

 

 

Hlavní sponzoři:

The Dialog Corporation

telenor.gif (2613 bytes)

 

Vážení přátelé,

již počtvrté jsme se společně sešli na konferenci INFOMEDIA zaměřené již tradičně na profesionální informační zdroje a jejich využití v knihovnách, informačních střediscích, státní správě a v průmyslových a obchodních podnicích. Úkolem dneška již přestává být informatizace jako taková, ale stává se jím zvládnutí schopnosti efektivní práce s exponenciálně narůstajícím objemem informací, které jsou dnes veřejně dostupné. Je zřejmé, že technologický vývoj není samospasitelný a že vyžaduje především vysokou profesionální úroveň ode všech pracovníků, kteří s informacemi přicházejí do styku. Věříme, že konference INFOMEDIA ´98 opět napomohla těmto potřebám a že tak přispěla k rostoucímu povědomí o významu informační profese a ke zvýšení její prestiže v našich podmínkách.

Vojtěch Balík,

ředitel Národní knihovny ČR

Vladimír Karen,

předseda organizačního výboru


Organizační výbor Infomedia ´98

Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR
Bob Boček, Medistyl s.r.o.
Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko
Věra Jiráková, Albertina icome Praha s.r.o.
Daniela Gondová, Filosofická fakulta UK
Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online
Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o.
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Eva Novotná, Národní knihovna ČR
Jarmila Potomková, Lékařská fakulta UP Olomouc
Svatopluk Rieger, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc


Konferenci pro vás organizuje:

alblogo1.gif (9163 bytes)

s přispěním dalších organizací a spolupracovníků.