Chemie na Internetu.

RNDr. Svatopluk Rieger, CSc. - IS PřF UP Olomouc
Ing. Miriam Váchová - IS Deza a.s. Val. Meziříčí


Není pochyb o tom, že Internet je dnes významným nástrojem k získávání informací. Ani chemie v tomto směru není vyjímkou. Vzhledem k dynamice tohoto média je však třeba okruh požadovaných informací stále sledovat a aktualizovat jejich zdroje. O tuto aktualizaci se v mezích možností snaží následující příspěvek.

Elektronické konference

Princip elektronických konferencí a diskuzních klubů je všem zajisté znám z jiných publikací o Internetu. Adresy elektronických klubů, týkajících se chemie nalezneme v článku, otištěném v Chemických listech [1], novější pak v knihách The Internet. A Guide for Chemists [2], The Internet for Scientists and Engineers [3] a také přímo na Internetu [4]. Seznamy obsahují několik desítek konferencí s chemickým nebo s chemií souvisejícím zaměřením. Aktulizace (s uzávěrkou 17.dubna 1998) vypadá následovně (včetně původní anglické anotace):