program.gif

Středa 20.5.

Společenské postavení a financování informačních služeb
předseda sekce: předseda sekce: Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR

9:30 - 12:00 Astronomickýsál

Slavnostní zahájení (Opening)
Michal Prokop, Poslanecká sněmovna ČR

Electronic Information in the Next Millennium: The New Landscape (Elektronické informace v příštím tisíciletí: nové prostory)
Tim Owen, London Research Centre, Velká Británie

The Value and Impact of Library and Information Services (Hodnota a dopad knihovních a informačních služeb)
Barbara J. Buckley, The British Library, Velká Británie

12:00 - 13:00 přestávka

13:00 - 15:00 pokračování

The Austrian National Library: From Manusccripts to Cyberspace (Rakouská národní knihovna: od rukopisů do kyberprostoru)
Hans Marte, Oesterreichische Nationalbibliothek, Rakousko

Národné bibliografické služby (National Bibliographic Services)
Dušan Katuščák, Filozofická fakulta univerzity Komenského, Slovensko

Ceny organizačního výboru Infomedia ´98
Organizační výbor Infomedia

Diskuse: Informační pracovník a společnost (Panel Discussion: Information Specialist and the Society)
vede Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

15:00 - 15:30 přestávka na kávu

15:30 - 16:30 pokračování

Dokumentácia vedeckých aktivit - projekt "Pro Scientia"
Štefan Kimlička, Filozofická fakulta univerzity Komenského, Slovensko

Ultra*Net 3.x - CD-ROM server pro Intranet a Internet
Vladimír Karen, Albertina icome Prahačtvrtek 21.5. dopoledne

Nové trendy a technologie ve využívání informačních zdrojů
předseda sekce: Vladimír Karen, Albertina icome Praha

8:30 - 10:30 Astronomickýsál

Problematika elektronických periodik na Internetu: zkušenosti s "vydáváním" elektronického časopisu Ikaros
Petra Jedličková, šéfredaktorka internetového časopisu Ikaros

Co je to "Virtuální Albertina"? I  -  II
Jan Mottl, Tomáš Mayer, Albertina Icome Praha

Telenor ČR - poskytovatel satelitních slu?eb
Jiří Šťastný, Telnor ČR

Libero, the New Generation of Cost-Effective True Client/Server Library Automatisation System (Libero, nová generace cenově příznivého knihovního IS v režimu klient/server)
Dagmar Causley, Jeremy Causley, Libero, Germany

Sdílená katalogizace veřejných knihoven ČR
Jiří Šilha, LANius

10:30 - 11:00 přestávka na kávu

11:00 - 12:30 pokračování

SilverPlatter's Approach to Full Content: ERL 4 and SilverLinker (Přístup firmy SilverPlatter k plnotextovým dokumentům: ERL 4 a SilverLinker)
Reiner Klimesch, SilverPlatter Information, Německo

Nová generace služeb elektronického vydavatelství AiP
Stanislav Psohlavec, Albertina icome Praha

The Internet as a Source of Sci-tech Information - Cambridge Scientific Abstracts' Experience (Internet jako zdroj vědeckotechnických informací - zkušenost CSA)
Mark Furneaux, Cambridge Scientific Abstracts, Velká Británie

Výzvy mediální společnosti - informace o připravovaném zahájení Semináře srovnávacích mediálních studií ÚISK FF UK (Challenge of Media Society)
Saša Skenderija, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


Společenské a humanitní vědy
předseda sekce: Daniela Gondová, Ústredná knižnica Filosofickej fakulty Univerzity Komenského

8:30 - 10:30 Kinosál

Postavenie knižnic v celouniverzitnom informačnom systéme
Daniela Gondová, Ústredná knižnica Filosofickej fakulty Univerzity Komenského, Slovensko

Výzkum trhu a veřejného mínění jako zdroj informací pro prognostiku
Tomáš Raiter, STEM/mark

Internet Resources for the Humanities and Social Sciences (Internetové zdroje pro společenské a humanitní vědy)
Catherine Sealey, Chadwyck-Healey, Velká Británie

10:00 - 10:30 přestávka na kávu

10:30 - 12:00 pokračování

Bibliografické a plnotextové báze dat firmy H.W. Wilson pro společenskovědní a humanitní obory: vyhledávání informací v systému WilsonWeb
Eva Bratková, ÚISK FF UK

OmniFile Full Text Databases: Effective Access Tools to the Core Primary Source Titles in the Humanities and Social Sciences (Plnotextové báze OmniFile: efektivní přístupové prostředky k základním primárním zdrojům v humanitních a společenských vědách)
Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company, USA

Full Text Multi-Disciplinary Databases from Information Access Company (Plnotextové multidisciplinární databáze od IAC)
Rhiannon James, Information Access Company, Velká Britániečtvrtek 21.5. odpoledne

Přírodní vědy, chemie a technika
předseda sekce: Svatopluk Rieger, Informační centrum UP Olomouc, Bob Boček, Medistyl

13:30 - 15:30 Astronomickýsál

Chemie na Internetu
Svatopluk Rieger, Informační centrum UP Olomouc; Miriam Váchová, DEZA a.s. Valašské Meziříčí

From User Stations to Power Stations: Dialog Provides! (Od uživatelských stanic k elektrárnám: dodává Dialog!)
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie

Searching for Sci-tech Information via CSA's Internet Database Service (IDS) (Hledání vědeckotechnických informací prostřednictvím Internetové databázové služby CSA)
Mark Furneaux, Cambridge Scientific Abstracts,Velká Británie

Zkušenosti s vedením osobní bibliografické databáze v multidisciplinárním oboru (Experience With A Personal Bibliographic Database in A Multidisciplinary Field)
Petr Ilík, UP Olomouc

15:30 - 16:00 přestávka na kávu

16:00 - 17:00 pokračování

Enhanced Access to Sci-Tech Information with Ovid Search Software: the Databases And the Technology (Rozšířený přístup k vědeckotechnickým informacím s vyhledávacím softwarem Ovid: databáze a technologie)
Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemí

CAB Access and Current Awareness on the Internet (CAB Access a nejnovější informace přes Internet)
Reiner Klimesch, SilverPlatter Information, Německo


Informace o Evropské unii
předseda sekce: Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko

13:30 - 15:30 Kinosál

Trends in European Union Information Policy (Trendy v informační politice Evropské unie)
Ian Thomson, European Information Association, Velká Británie

Úloha Delegace Evropské komise v Praze v šíření informací o Evropské Unii v ČR
David Ringrose, Delegace Evropské komise v Praze

Evropské dokumentační středisko na Univerzitě Karlově - zdroj informací o Evropské Unii
Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko

Síť středisek EURO INFO ve službách podnikatelské sféry
Marie Pavlů, Euro Info Centrum Praha

15:30 - 16:00 přestávka na kávu

16:00 - 17:00 pokračování

Databáze EURODATA na Internetu
Barbora Krutáková, CERGE EI

EU law databases - Are You Missing Something? (Databáze práva EU - schází vám něco?)
John Love, Context, Velká BritániePátek 22.5. dopoledne

Obchod a ekonomika
předseda sekce: Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online

8:30 - 10:00 Astronomickýsál

Data, informace a vzdělanost
Jaroslav Jirásek, České manažerské centrum

Metody competitive intelligence na internetu
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví UK

Looking for Success in Business? Dialog is the Answer! (Hledáte Úspěch v obchodě? Dialog zná odpověď!)
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie

10:00 - 10:30 přestávka na kávu

10:30 - 12:00 pokračování

Full Text Business Databases from Information Access Company (Plnotextové obchodní databáze od IAC)
Rhiannon James, Information Access Company, Velká Británie

Business Databases Online and on CD-ROM from UMI, the Answer Company (Obchodní databáze online a na CD-ROM od UMI)
Nick Turner, UMI, Velká Británie


Biomedicína, zdravotnictví a farmacie
předseda sekce: Jarmila Potomková, Lékařská fakulta UP Olomouc

8:30 - 10:30 Kinosál

Vysokoškolské knihovny v přechodu - výhledy a výhrady
Milan Špála, 1. Lékařská fakulta UK

Dostupnost farmaceutických informací v české republice
Rostislav Kudláček, Státní Ústav pro kontrolu léčiv

Medical Databases Online and on CD-ROM from UMI, the Answer Company (Biomedicínské databáze online a na CD-ROM od UMI)
Nick Turner, UMI, Velká Británie

Trying to Cure your Information Problems? Take a Health Check with Dialog! (Chcete vyléčit své informační problémy? Vyšetřte se v Dialogu!)
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie

10:30 - 11:00 přestávka na kávu

11:00 - 12:30 pokračování

Access the Complete Biomedical Research Environment: Databases, Full Text and Clinical Information Products from Ovid (Přístup ke kompletnímu zázemí pro biomedicínský výzkum: databáze, plné texty a klinické informační produkty od Ovidu)
Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemí

Towards the Most Comprehensive Digital Medical Library (Směrem k nejobsažnější digitální lékařské knihovně)
Reiner Klimesch, SilverPlatter Information, Německo

Oběh vědeckých informací
Miroslava Šafářová, Lékařská fakulta MU Brno
Všechny sekce konference budou simultánně tlumočeny z angličtiny do češtiny a naopak.

Právo na změnu programu vyhrazeno.