Sborník Infomedia'98


Bratková, Eva: Bibliografické a plnotextové báze dat firmy H.W. Wilson pro společenskovědní a humanitní obory: vyhledávání informací v systému WilsonWeb

Buckley, Barbara J.: The Value and Impact of Library and Information Services

Causley, Dagmar & Jeremy: Libero, the New Generation of Cost-Effective True Client/Server Library Automatisation System

Cernichiari, Andrea: OmniFile Full Text Databases: Effective Access Tools to the Core Primary Source Titles in the Humanities and Social Sciences

Empringham, Linda: Enhanced Access to Sci-Tech Information with Ovid Search Software: the Databases And the Technology

Empringham, Linda: Access the Complete Biomedical Research Environment: Databases, Full Text and Clinical Information Products from Ovid

Furneaux, Mark: Searching for Sci-tech Information via CSA's Internet Database Service (IDS)

Furneaux, Mark: The Internet as a Source of Sci-tech Information - Cambridge Scientific Abstracts' Experience

Gondová, Daniela: Postavenie knižnic v celouniverzitnom informačnom systéme

Hradilová, Jitka: Evropské dokumentační středisko na Univerzitě Karlově - zdroj informací o Evropské Unii

Ilík, Petr: Zkušenosti s vedením osobní bibliografické databáze v multidisciplinárním oboru

James, Rhiannon: Full Text Business Databases from Information Access Company

James, Rhiannon: Full Text Multi-Disciplinary Databases from Information Access Company

Jedličková, Petra: Problematika elektronických periodik na Internetu: zkušenosti s "vydáváním" elektronického časopisu Ikaros

Jirásek, Jaroslav: Data, informace a vzdělanost

Karen, Vladimír: Ultra*Net 3.x - CD-ROM server pro Intranet a Internet

Katuščák, Dušan: Národné bibliografické služby

Kimlička, Štefan: Dokumentácia vedeckých aktivit - projekt "Pro Scientia"

Klimesch, Reiner: CAB Access and Current Awareness on the Internet

Klimesch, Reiner: SilverPlatter's Approach to Full Content: ERL 4 and SilverLinker

Klimesch, Reiner: Towards the Most Comprehensive Digital Medical Library

Krutáková, Barbora: Databáze EURODATA na Internetu

Kudláček, Rostislav: Dostupnost farmaceutických informací v ČR

Love, John: EU law databases - Are You Missing Something?

Marte, Hans: The Austrian National Library: From Manusccripts to Cyberspace

Mayer, Tomáš: Digitální archiv bohemikálních publikací na Internetu

Mottl, Jan: INVIK*Net - Stále nový prostor pro knihovny

Owen, Tim: Electronic Information in the Next Millennium: The New Landscape

Papík, Richard: Metody competitive intelligence na internetu

Pavlů, Marie: Síť středisek EURO INFO ve službách podnikatelské sféry

Psohlavec, Stanislav: Nová generace služeb elektronického vydavatelství AiP

Raiter, Tomáš: Výzkum trhu a veřejného mínění jako zdroj informací pro prognostiku

Rieger, Svatopluk: Chemie na Internetu

Ringrose, David: Úloha Delegace Evropské komise v Praze v šíření informací o Evropské Unii v ČR

Sealey, Catherine: Internet Resources for the Humanities and Social Sciences

Skenderija, Saša: Výzvy mediální společnosti

Šťastný, Jiří: Telenor ČR - poskytovatel satelitních služeb

Šilha, Jiří: Sdílená katalogizace veřejných knihoven ČR

Thomson, Ian: Trends in European Union Information Policy

Turner, Nick: Business Databases Online and on CD-ROM from UMI, the Answer Company

Turner, Nick: Medical Databases Online and on CD-ROM from UMI, the Answer Company

Vogt, Sjoerd: From User Stations to Power Stations: Dialog Provides!

Vogt, Sjoerd: Looking for Success in Business? Dialog is the Answer!

Vogt, Sjoerd: Trying to Cure your Information Problems? Take a Health Check with Dialog!