Vyhodnocení konference a ankety

Následující graf udává růst počtu účastníků konference Infomedia/Inforum za 5 let její existence:

Celkem se vrátilo 70 vyplněných anketních lístků, ze kterých jsme vylosovali 5 výherců trička AiP:

ing. Svatava Hudcová, Spolana a.s., Neratovice
ing. Gustav Chwistek, Třinecké železárny a.s., Třinec
PhDr. Martina Machátová, Moravská zemská knihovna, Brno
RNDr. Petr Werner, VÚ rostlinné výroby, Praha
Dana Tlapáková, Nemocnice Pardubice

Blahopřejeme!

Výsledky ankety

1. Jaké je Vaše celkové hodnocení INFORUM 1999?

    průměrná známka: 1,509

2. Kterých částí jste se zúčastnil(a)? (počet hlasů uveden zeleně v závorce u názvu sekce)

3.  Který z příspěvků Vás zaujal NEJVÍCE? (počet hlasů uveden za jménem autora)

5.  Hodnocení celé sekce (průměrná známka uvedena červeně u názvu sekce)

18.5. společná zasedání        1,61    (49)
Charles Oppenheim 28
Mária Dologová 17
Vladimír Karen 3
Jan Vymětal 2
Sjoerd Vogt 1
19.5. Trendy a technologie      1,65     (47)
Jiří Peterka 20
Martin Svoboda 11
Sjoerd Vogt 6
Vlastimil Veselý 6
Nick Turner 4
Andrea Cernichiari 2
19.5. Biomedicína      1,40     (10)
Peter Krcho 7
Linda Empringham 1
Jana Herzová 1
Helena Bouzková 1
19.5. Informace o EU      1,86     (32)
Lindsay Amstrong 11
Grace Hudson 10
Jiří Palivec 6
Věra Mísařová  4
Kateřina Čadilová 2
Nicki Lane 1
19.5. Přírodní vědy     1,7     (14)
Andrea Cernichiari 4
Jaroslav Šilhánek 4
Reiner Klimesh   3
Elisabeth Saunders 1
Linda Empringham 1
20.5. obchod       1,52      (27)
Sjoerd Vogt 14
Richard Papik 11
Přemysl Cenkl 3
Elisabeth Saunders 1
Libor Válek 1
20.5. knihovní systémy     1,82      (34)
Pavel Kocourek 7
Jiří Šilha 6
Heather Crosbie 6
Petr Štefan 2
Rudolf Vlasák 2
Štefan Kimlička 2
Zdeněk Bártl 2
Naděžda Andrejíčková 1
20.5. Exploatace informačních zdrojů     1,64   (23)
Pavel Kocourek 8
Jan Rauch 4
Tomáš Kubálek 2
Jaroslav Půlpán 2
Tomáš Vejlupek 3
Martin Binder 1
Petr Berka 1
20.5. Autorské právo    1,73    (21)
Tuula Haavisto    9
Jaroslav Šilhánek 8
Jiří Kordač 2
Martin Boháček 3

6. Co Vás nejvíce potěšilo?

 7. Co Vás nejvíce zklamalo?

8. Považoval(a) byste za vhodné, aby z konference INFORUM existoval tištěný sborník?

Rozhodně ANO 22x                  Spíše ANO 26x                 Spíš NE 13x             Rozhodně NE 4x          Nevím 2x

9. Jak důležité je podle Vás tlumočení na INFORUM 1999?

Velmi důležité 9x           Důležité 31x            Nedůležité 22x             Nevím 7x

10. Jak hodnotíte úroveň tlumočení na INFORUM 1999?

Velmi dobrá 20x            Spíše dobrá 14x              Spíš špatná 1x            Velmi špatná 0x             Nevím 33x

11. Jak hodnotíte prostory na VŠE z pohledu účastníka konference?

Velmi dobré 55x              Spíše dobré 14x          Spíš špatné 0x              Velmi špatné 0x

PROČ:

Klad Technické vybavení. 4x
Klad Velikost sálu.
Klad Vzdušné prostředí.
Klad Místnost je možné rozdělit.
Zápor Nepořádek na stolech a kolem automatů na kávu.
Zápor Omezený počet míst.
Zápor Chybí dostatečné prostory pro neformální diskuse.
Zápor Klimatizace v sále je příliš hlučná.

12. Co bylo podle Vás na INFORUM 1999 zbytečné?

13. Jaké hlavní téma byste navrhoval(a) pro příští ročník konference?

 14. Jaký příspěvek nebo přednášejícího byste rád(a) vyslechl(a) příští rok?

OSOBY:

PŘEDNÁŠKY:

15. Co byste doporučil(a) organizátorům pro přípravu dalších ročníků?


 (c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Aktualizováno 01.06.2000