Q-Series - knihovnický systém pro 3. tisíciletí

Autor:Jeffrey Smith