engl.gif (1696 bytes)

5. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích
18.-20.5.1999

SilverPlatter Information

Hlavní sponzoři

The Dialog Corporation

Novinky 99

Organizační výbor Z historie

Místo konání


Nový název:

z infomedia se stává inforum! Naše konference již dávno není jen o informačních médiích, stala se skutečným fórem pro výměnu informací a zkušeností z používání elektronických informačních zdrojů v praxi. Proto jsme se rozhodli vyjádřit tuto změnu i novým názvem konference.
 
 

V roce 1998 se konference Infomedia zúčastnilo přes 350 účastníků z České republiky a ze Slovenska, kteří si vyposlechli celkem 42 přednášek od 33 přednášejících a shlédli miniexpozice 12 vystavujících firem. 

V roce 1999 chceme účastníkům konference nabídnout ještě širší záběr aktuálních informací. Inforum Praha 1999 je proto určeno knihovníkům, informačním pracovníkům a koncovým uživatelům informačních zdrojů z  

 • akademických ústavů a vysokých škol
 • veřejných a vědeckých knihoven
 • podnikových knihoven
 • oddělení strategického plánování
 • vládních organizací
 • informačních středisek
 • a dalších organizací


 

Nové místo:

Inforum Praha 1999 se bude konat v Nové aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Tato krásná aula byla otevřena v dubnu 1998 a je vybavena nejposlednější technikou. Její kapacita je 420 míst a aulu je možno rozdělit na dvě nezávislé sekce o kapacitě po 200 místech, což využijeme pro odborné sekce konference. Všechny tyto vymoženosti nám umožní podstatně zkvalitnit podmínky pro přednášející i posluchače. Přitom je Vysoká škola ekonomická pouhé tři stanice metrem od Výstaviště a veletrhu Svět knihy ´99, který se koná 20.-23.5.
 
 

Nové sekce:
Společné sekce 18.5.
 • Informační a znalostní management
 • Knihovny: připraveny na příští tisíciletí?
 • Informační průmysl

Odborné sekce 19.-20.5.

 • Trendy a technologie
 • Biomedicínské a farmaceutické informace
 • Přírodní vědy a technika
 • Obchod a ekonomika
 • Praktické využití informačních analýz v obchodu a ekonomice
 • Informace z Evropské unie
 • Knihovnické informační systémy a automatizace knihoven
 • Elektronické informace a autorské právo


 

Workshop: 

Samostatné pracovní setkání Elektronické informace a autorské právo se bude konat jako doprovodná akce INFORUM 1999 v pátek 21.5. Workshop je určen především pracovníkům zabývajícím se knihovnickou a autorsko-právní legislativou a jejími dopady na praxi informačních institucí. Workshop je pořádán ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Central and Eastern European Copyright User Platform (CECUP) a povede jej přední specialista v této oblasti paní Tuula Haavisto. Kapacita workshopu je 40 míst.


Organizační výbor: 

Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR
Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko
Jana Hartmanová, Vysoká škola ekonomická
Jiří Ivánek, Vysoká škola ekonomická
Jaroslav Jirásek, České manažerské centrum, Čelákovice
Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online
Dana Kalinová, Svět knihy s.r.o.
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Naděžda Litecká, Národní knihovna ČR
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova
Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.
Jarmila Potomková, Lékařská fakulta UP Olomouc
Svatopluk Rieger, Informační centrum UP Olomouc - Informační středisko PřF
Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava

 (c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Aktualizováno 12.10.1999