Medicínská a farmaceutická kolekce firmy SilverPlatter

Autor: Reiner Klimesch