Ceny INFORUM 1999

ceny99.jpg (10180 bytes)

Ceny INFORUM 1999 v kategoriích INFO-PRODUKT a INFO-POČIN byly uděleny na slavnostním večeru InfoMejdan 18.května v Zrcadlové síni Klementina. Na fotografii zleva vzadu cena za 2. místo - InfoRUM Morgan, 1. místo - InfoRUM Baccardi a 3. místo - InfoRUM Božkov, vpředu hlavní ceny v obou kategoriích.

Nominace na ceny Inforum 1999 navrhli členové organizačního výboru, účastníci konference Infomedia '98 a členové diskusní skupiny Knihovna. Kromě toho mohl nominovat další kandidáty každý, kdo vyplnil hlasovací lístek, který je součástí přihlášky (tyto nominace jsou níže označeny "*").

i) INFO-PRODUKT: tuzemský nebo zahraniční produkt nebo služba, který za poslední 3 roky nejpozoruhodněji vynikl na domácí scéně elektronických informačních zdrojů (celkový počet hlasů 260):

Umístění

Počet hlasů

1

46

INVIK - služba Státní technické knihovny v Praze pro elektronickou dodávku dokumentů

2

45

Obchodní rejstřík na Internetu - www služba Ministerstva spravedlnosti ČR

3

42

Zpřístupnění všech hlavních katalogů Národní knihovny ČR

4

33

Elektronický časopis Ikaros

5

27

ČNB na CD-ROM

6

25

Souborný prohledávač TinWeb

7

12

Zpřístupnění souborného katalogu AVČR

8

6

Elektronická knihovna Český parlament

9

5

Kniha "Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace" (R. Papík, P. Michalík, P. Michalík, L. Nováček, Ekopress, Praha 1998)

10-11

4

Adresář VŠ knihoven

10-11

4

Souborný katalog SKAT *

12-13

3

SNB na CD-ROM

12-13

3

BiblioMedica na CD-ROM *

14

2

Informační systém české kapitálové společnosti ČEKIA - ARIADNA *

15-17

1

Knihovnický systém CLAVIUS *

15-17

1

Internetová služba Seznam *

15-17

1

Informační systém Český Krumlov *

ii) INFO-POČIN: nejvýznamnější čin spojený s elektronickými informačními zdroji (např. uspořádání akce, získání finančních prostředků, založení organizace, výstavba/přestavba objektu apod.) s významem pro domácí informační scénu během posledních 3 let (celkový počet hlasů 250):

Umístění

Počet hlasů

1

122

Otevření rekonstruované Městské knihovny v Praze a zpřístupnění Internetu pro Pražany zdarma

2

34

Internet pro nevidomé a slabozraké Okresní knihovny v Havlíčkové Brodě

3

31

Rekonstrukce olomoucké "Zbrojnice" a její uvedení do provozu jako informačního centra UP Olomouc

4

20

Zpřístupnění souborů autorit Národní knihovnou ČR

5

14

Instalace systému CrossFire Plus / Beilstein na VŠCHT a jejho konzorciální využívání v ČR

6-7

11

WWW přístup k vybraným digitálním faksimiliím v Národní knihovně ČR

6-7

11

DOBM - standard pro informace o dokumentech nezávislý na hw a sw platformě

8

3

Založení sdružení SKAT *

9

2

E-FORUM *

10-11

1

Konference CS ONLINE *

10-11

1

Kurzy aplikací Internetu pořádané Mgr. Papíkem na ÚISK FF UK *


 (c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Aktualizováno 17.2.1999