Ceny INFORUM 2000

 

 

 

Cenou INFORUM 2000 oceňují účastníci konference nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou resp. slovenskou informační scénu v období od května 1999. Nominace proběhly v prosinci 1999 až únoru 2000 prostřednictvím formuláře na www.inforum.cz bez dalších vymezení. Z nominací vybírali účastníci konference hlasováním na přihláškách.

Pořadí Počet bodů
  1. cena Elektronická MVS (meziknihovní výpůjční služba) 269
  2. cena Otevření rekonstruované Knihovny Akademie věd ČR 256
  3. cena Snaha Národní knihovny v součinnosti s vědeckými knihovnami vytvářet konsorcia pro přístup např. do OCLC, služeb Anopress apod. 217
4. Ročník 1999 elektronického časopisu Ikaros jako už velmi významného českého odborného periodika 216
5. Server Euroskop Ministerstva zahraničních věcí ČR, přinášející aktuální informace o EU a postupu příprav ČR na členství v EU 158
6. Konverze databáze České národní bibliografie do T-series (dříve TINLIB) a zpřístupnění k downloadu záznamů 81
7. Knihovnický systém KP-Win 1.0 firmy KP-Sys 62
8. Seminář "Pořádání znalostí 1999" (9.12.1999) za významný posun v celkovém přístupu a chápání práce s informacemi. Několik málo příspěvků publikováno v časopise IKAROS, leden 2000. 35
9. Osobní bibliografická databáze OBD Pro verze 1.7 firmy DERS 26
10. Private Investors OnLine - aktuální burzovní informace 10

Fotografie z předávání cen na INFOMEJDANu 2000 najdete na stránkách FotoForum (2. den)

  Zvláštní cena

Konference INFORUM 1999 a potažmo firma Albertina icome Praha s.r.o. a její pracovníci za osvětu na poli informačních zdrojů a dlouhodobě mimořádně vysokou úroveň práce, služeb a produktů.

 Všem hlasujícím děkujeme za účast.


Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000 Studio aha!

Copyright © 2000 Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 02.01.2001