IN logo

FotoForum - 3. den

 

Předsedkyně sekce My a EU J.Hradilová, za ní technik T.Ptáček

D.Hartmannová (OSA) přednáší o autorském právu

J.Schwarz hovoří o tezauru EUROVOC

V. rámcový program EU představila E.Hillerová

Diskusní (in)fórum - zleva J.Kalousková, V.Richter, V.Mlynář, Z.Bahenský, R.Kaucký a rameno Dr.Hladkého...

... který je však lépe vidět na tomto záběru :)

R.Vlasák "interpeluje" diskutující...

... z nichž někteří pokračovali v diskusi i po skončení diskusního (in)fóra v předsálí

V.Richter hovoří o účasti knihoven v akci Březen - měsíc Internetu 2000...

... a A.Brožek vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší www stránky knihoven

Vyhodnocení soutěže v kategorii odborných knihoven...

...a v kategorii veřejných knihoven, ...

... kde se na třech předních místech umístily zaslouženě knihovny zde reprezentované výhradně ženami

Terminály Sun Ray byly využívány doslova do posledních okamžiků

1. den 2. den minivýstava workshop přípravy
 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000 Studio aha!

Copyright © 2000 Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 02.01.2001