AiP*Safe a AiP*NetVik - systémy pro správu a dodávky dokumentů
Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha
Tak jako loni, i letos se nám narodila dcera. Je to krásná holčička a říkáme jí AiP*Safe. Tím významným okamžikem se stal den s magickým datem 11.11.99 kdy ji zaregistroval Obchodní soud v Praze. Tato nově vniklá společnost pro Vás vyvíjí stejnojmenný systém pro správu, poskytování, archivaci a prodej dokumentů. Základním principem a jádrem systému AiP*Safe, je struktura DOBM (ta je velice podobná standardu XML, který není ještě 100% ustálen), kterou Albertina icome Praha vyvinula ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro projekt digitalizace rukopisů a vzácných tisků „Paměť světa“ a mezinárodní organizace UNESCO přijala tuto metodu popisování elektronických dokumentů jako své doporučení pro ukládání digitálních dokumentů. Systém AiP*Safe však není určen pouze pro rukopisy. Jeho využití je velice široké a sahá daleko za hranice našeho klasického oboru knihovnictví. V současné době běží již několik projektů postavených na tomto systému. V krátkosti ty nejzajímavější. Digitalizace periodik z mikrofilmů v Národní knihovně, zpracování ekonomických časopisů pro komoru daňových poradců atd.

Mnozí z Vás již mnoho slyšeli o digitalizaci starých rukopisů, vzácných tisků a projektů souvisejících s touto problematikou od kolegů Psohlavce, Mottla a našich partnerů z Národní knihovny ČR, za které bych jmenoval hlavně Mgr. Knolla. Jako každý projekt, který je realizován prakticky na zelené louce, i ten náš se potýkal s různými porodními problémy jako je chronický nedostatek financí, různé technické problémy a spousta jiných nástrah. Jedním z těchto zásadních problémů byla organizace výroby digitálních dokumentů a problematika rozpracovanosti jednotlivých zakázek. Řešení tohoto problému vlastně položilo základní stavební kámen nového systému. Když jsme před třemi lety začali analyzovat první verzi systému AiP Safe jen málo kdo z nás tušil, že se s tímto systémem dostaneme daleko za hranice naší klasické oblasti „akademického prostředí“ a budeme postaveni do trochu jiného světa. Život je změna a my doufáme, že si v pro nás novém prostředí povedeme alespoň stejně dobře jako jsme si vedli do teď .

Nebojte se, na naše klasické zákazníky určitě nezapomínáme a systém obsahuje spoustu funkcí určených především knihovnám a vysokým školám. Vezměme to ale hezky po pořádku. Jak už jsem již říkal, vše to začalo řízením výroby, ze kterého se vyklubalo WorkFlow. To umožňuje definovat pracovní postupy (joby) pro jednotlivé typy dokumentů a tím řídit jejich výrobu, přidělovat jednotlivé úkoly jednotlivcům nebo skupinám pracovníků včetně sledování nastavených termínů zahájení jednotlivých činností.

Když je dokument vyroben a do systému jsou zaregistrována a naindexována jak MetaData tak Data, přidělena mu úroveň zabezpečení může být zpřístupněn prostřednictvím sítě Internet. Dokumenty mohou být rozděleny do několika skupin. V Národní knihovně jsou rozděleny například do těchto čtyř skupin:

1. Dokumenty volně přístupné
2. Dokumenty přístupné po registraci
3. Dokumenty přístupné po registraci a uhrazeni poplatku
4. Dokumenty nepřístupné

Jak je z těchto skupin patrné, tak v systému je řešeno zpoplatňování přístupu k jednotlivým dokumentům a to dvěma typy objednávek: Safe a DoDo.  Rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi objednávek je v tom, zda dokument je krytý autorským právem či nikoli.

„Právní vsuvka“
Vzhledem k tomu že se v těchto dnech mění autorský zákon, není úplně jednoznačné jaké bude nové znění zákona, který je momentálně v procesu schvalování. Každopádně původní návrh nebyl pro knihovny příliš příznivý, ale po jistě složitých jednáních mezi SKIPEM a Parlamentem ČR se pravděpodobně podaří prosadit znění zákona obdobné tomu, jaké platí v EU. O této problematice se více dozvíte v příspěvku paní magistry Dagmar Hartmanové v sekci „ My a Evropská Unie“
Odkazy na www stránky věnující se této problematice též naleznete na našem webu http://safe.aip.cz
 
Pro případ, že dokument nespadá pod autorské krytí lze použít přístup typu Safe, kdy je dokument přístupný v systému a vyřízení objednávky na jeho dodání je zcela automatické. Jedná se hlavně o dokumenty staré, případně dokumenty veřejného charakteru a dokumenty, na které poskytovatel autorská práva vlastní.

Nejen že je v systému věnována pozornost řízení života dokumentu počínaje jeho výrobou přes jeho oběh po organizaci a následné zpřístupnění  uživateli, ale je zde také kladen důraz na bezpečné uložení digitálního dokumentu a jeho archivaci. K tomuto účelu je v systému sledován i digitální archiv médii včetně jejich měření.