Knihovnický systém LIBRA III jako propojení s informační dálnicí
Göran Hultén, Axiell, Švédsko