OPAC knihoven a soubory národních autorit, aneb jak se promítají zveřejněné soubory autorit do katalogů českých knihoven.
Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha
Referát přinese na příkladech několika náhodně vybraných autorů (a jejich autoritních záhlaví) porovnání použitých záhlaví v on line přístupných katalozích několika vybraných knihoven (zástupců různých typů knihoven).