Pohádka o třech knihovnících a kouzelníkovi Albertovi
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
 

Za devíti kopci, lesy
žili bratři v městě kdesi,
Karel, Jára, Tadeáš,
hezčí chlapce pohledáš.
A že jedli rádi fíky,
tak se stali knihovníky.
 
Jak už to tak ale bývá,
zlo se na tři bratry dívá,
kdosi seslal mocné kouzlo,
do městečka hravě vklouzlo,
studovnou se prohnalo,
čtenáře jim vyhnalo.
 

Co se děje, co se stalo,
bratři toho chápou málo,
všichni, kdo dřív četli knížky
nyní na ně kašlou z výšky,
sedí doma, oči poule,
zírají do modré koule.
 
Tyhle koule sám čert seslal,
každý dřepne si do křesla,
a pak bůhvíco ho nutí
čumět na to do zblbnutí,
ke knížce je nic netahá,
každá rada je teď drahá.
 
Karel praví: marná sláva,
půjdu, kde se rada dává,
do hlavního města zajdu,
největší knihovnu najdu,
co mám dělat snad mi řeknou
novou naději nám vetknou.
 
A tak na cestu se vydal,
Jára mu pár buchet přidal,
do knihovny trefil lehce,
jen té radě věřit nechce,
v referenčním středisku
radí jít až do Písku.
 
Jsou dvě cesty, jedna jistá,
druhá z nich však zradu chystá,
buďto Albert, moudrý mág,
nebo baba Jaga pak.
Vol však dobře, tak zná rada -
lepší námaha než zrada!
 
Karel pláče: ouha, ouha,
k Albertovi cesta dlouhá,
nohy bolí, v zádech loupá,
kdo by tam šel - trouba hloupá,
raděj pomoc blíže najdu,
k babě do domečku zajdu.
 
A tak zašel Karel k lesu,
nohy třesou se mu v děsu,
na chaloupku baby klepe -
otevře mu děvče lepé:
jen pojď dále, jen jdi dál,
kdo by na zápraží stál.
 
Vešel Karel v její doupě,
zatvářil se tuze hloupě:
řekni, děvče, co mám dělat,
knihovnu bych zavřel nerad,
ale doba, tuze zlá,
čtenáře mi odvedla!
 
Praví baba: to je prosté,
říkám to už aspoň posté,
dám Ti kouzlo, které hned
zavede Ti Internet.
Má to jeden háček malý -
ále, co bychom se báli.
 
Čoudy čoudí prasky, mlasky,
baba vaří lektvar vazký,
Karel pije, oči poulí -
v tu ránu je modrou koulí!
Baba tleská pět neděl
- další ptáček naletěl!
 
Karel nejde, říká Táda,
snad ho nepostihla zrada,
leč co naplat, není zbytu,
teď já musím tedy z bytu,
zajdu nejdřív do Prahy,
poprosím tam o rady.
 
Musíme to trošku zkrátit,
Tadeáš se nestih' vrátit,
i z něj už je koule modrá,
dostala ho, baba bodrá,
Járo, nic se neděje -
jsi poslední naděje.
  
Sice ještě trochu dítě,
ale život naučí tě,
nebyl líný jako bratří,
síly pobral aspoň za tři,
fištrón se mu upřít nedá,
Alberta hned chutě hledá.
 
Vítej u nás, Albert praví,
na kafe hned vodu staví,
znám tvé trable, chlapče milý,
naber v klidu další síly,
kouzlení mě dneska baví -
v knihovnách budou zas davy!
 
Pak už se ho na nic neptá,
mocné zaklínadlo šeptá,
knihovníci v celé zemi
najednou jak vyměněni
své knihovny propagují
po billboardech pokukují.
 
Další kouzlo Albert hřímá,
mágskou hůl teď v ruce třímá,
naráz ze všech knihovníků
je armáda odborníků.
Informace - pro ně hračka,
o knihovny bude dračka.
 
Nakonec změna kapitální -
knihovny budou digitální!
Ať se Jaga klidně vzteká
modrá koule už nikoho neleká.
Karel, Jára, Tadeáš
v knihovně maj nad ní stráž.
  
Z toho plyne poučení:
nad Albertinu není!
Skvělé služby, pravá síla,
my jsme Vaše dobrá víla.
Tramtarárá tydli bum -
přejem pěkné INFORUM!
 

Logo STUDIO aha! Grafický design 
© 2000 Studio aha!

Copyright © 2000 Albertina icome Praha s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 02.01.2001