Tezaurus EUROVOC aktuální stav a možnosti využití v České republice
Josef Schwarz, Parlamentní knihovna, Praha