Vize Int*netu a jejich odraz v informačních institucích a knihovnách
Pavel Kocourek, Incad s.r.o., Praha
Nástup Internetových technologií bude pravděpodobně daleko významějším posunem v životě knihoven než byla jejich automatizace.
Portály, mobilní komunikace, nové standardy atd. Co všechno může přinést současný trend?

“Nejjistější způsob jak předvídat budoucnoct, je ji vytvářet.”

P. Drucker

Rozvoj technologií probíhá v současné době velmi dramaticky. Neustále se objevují nové směry, které mohou určovat nebo ovlivnit budoucí vývoj obecně. Mnohé z nich také pravděpodobně ovlivní vývoj knihoven.

Nástup internetu znamená pro knihovny daleko větší zlom v historii než pro ně znamenala automatizace. Důvod? Automatizace existujících procesů, byť jakkoli dramatická přinesla poměrně málo nového. Internet však mění, či spíše rozšiřuje samotnou podstatu a funkci knihoven.

Rád bych zmínil několik trendů, které dle mého názoru již ovlivňují nebo mohou v budoucnu ovlivnit vývoj knihoven a jimi poskytovaných služeb.

Nová zařízení spolu přináší také nové standardy a protokoly – XML, WAP.

Kam až mohou služby knihoven zasahovat?

Vyhledávací služby se zdokonalují a mnohdy na sebe nabalují další automatické funkce.

Budou fungovat služby typu MyLibrary?

V jaké pozici pak bude knihovna vůči nově vznikajícím dílům.

Pokud jste kezmiňovaným bodům skeptičtí, vzpomeňte si na počátky GSM. Dnes se objevují zprávy, že mobilních telefonů je více než počítačů s internetovým prohlížečem (CW 2000-04-06) …