Využití informačních technologií studenty LF UP v Olomouci. Pohled vědecky pracujících studentů
Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Byly hodnoceny informační potřeby studentů zapojených do vědecké činnosti na LF UP v Olomouci. Průzkum ukázal rostoucí požadavky na časopisecké články ze zahraničních periodik, přístup do biomedicínských databází a zdrojů Internetu. Nezbytným předpokladem pro studentskou vědeckou činnosti je kontinuální vzdělávání ve využití moderních informačních technologií pro vyhledávání dat,jejich zpracování a prezentaci.