Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR
Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha, Hana Štveráková, CERGE, Univerzita Karlova v Praze
Spolu se zpřístupněním zrekonstruované dvorany Knihovny AV ČR pro studijní účely byl zprovozněn informační systém založený na posledních HW i SW technologiích. Příkladem mohou být koncové stanice Sun Ray 1 firmy Sun, či Ultra*Net server společně s Aplikačním serverem. Nasazení nového systému je provázeno vznikem katalogu elektronických zdrojů, což je nový přístup k sekundárním informacím v AV ČR, rozšiřitelný i na zdroje mimo Akademii.
Součástí řešení jsou také zdroje ekonomických informací poskytované knihovnou NHÚ AV ČR prostřednictvím knihovního katalogu OLIB 7, rozšířeného nyní i o implementaci standardu Z39.50.

Trendy v knihovnách

Knihovny současnosti již překročily své původní poslání, které se omezovalo především na půjčování titulů a jsou přetransformovávány v informační centra sloužící svým uživatelům k co nejrychlejšímu získávání informací. Možnosti se rozšířily především příchodem Internetu. Na webovských portálech jsou zpřístupňoványinterní katalogy, digitalizované dokumenty a v současné době se díky vytváření konsorcií daří získávat i prostředky pro přístup do velkých zahraničních databází.

Uživatelé knihoven mají nejen možnost získat požadované dokumenty či informace rychleji, ale značně se i rozšířilo spektrum zdrojů, které lze z jednoho místa dosáhnout.

Snahou knihoven je vytvářet a zpřístupňovat své vlastní primární a sekundární zdroje prostřednictvím katalogů či digitalizovaných sbírek.

V rámci programu “Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj” vypsaném MŠMT se podařilo Knihovně Akademie věd ČR obhájit záměr týkající se rozšíření informačního systému, vytvoření katalogu elektronických zdrojů a implementace Z39.50. Akademie věd se na tomto projektu podílí vkladem do rekonstrukce dvorany v hlavní budově AV ČR, která od prosince 1999 slouží uživatelům knihovny jako studovna. V historicky cenných prostorách se nabízí velmi příjemné prostředí pro studium doplněné navíc možností využití nejmodernější techniky.

 

Technické řešení

Páteř technického řešení se skládá z pěti serverů.

Na serveru Novell je nainstalován téměř kompletní balík softwaru firmy Novell (Netware5.0, Manage Wise, Z.E.N.Works, NDS for Windows NT,) sloužící pro správu a monitorování lokální sítě.

Server Sun Enterprise 3000 slouží mj. k provozu WWW stránek na kterých je možno prohledávat katalogy knihovny. Fond získaný od roku 1993 je zkatalogizovaný, zbytek tj. cca 600 tis. je vystaven jako naskenované lístky. V souborném katalogu jsou přístupny i katalogy dalších knihoven AV ČR. Celkem je možno prohledávat databázi 21 knihoven s více než 100 tisíci tituly. Naskenovaných lístků je přístupno cca 1 mil.

Systém Ultra*net sloužící ke sdílení CD-ROM disků po Internetu je v českém akademickém a knihovnickém prostředí poměrně dobře známý a rozšířený. V AV ČR došlo v minulém roce k velmi významnému upgradu, jak po stránce kapacity (na disková pole se vejde celkem 300 GB dat), tak po stránce rychlosti. Ke zlepšení výkonu Ultra*netu po pomalejších sítích i na méně výkonných koncových stanicích, byl zprovozněn aplikační server. Díky jeho vysokému výkonu je tak umožněn plynulý chod systému i nepříliš dobře vybaveným uživatelům.

K obsluze koncových stanic Sun Ray 1 - poslední novinky firmy Sun v tomto směru - zde slouží server Sun E 250. Ten je schopen obsluhovat cca 20 stanic. Nyní jsou čtyři Sun Raye určeny k vyhledávání v katalozích knihovny, tři jsou k dispozici spolu se sedmi klasickými PC v počítačové studovně, kde slouží k prohledávání zdrojů knihovny a přístupu na Ultra*net a Internet. V blízké době se vzhledem k jejich vysoké spolehlivosti a poměrně nízké ceně jejich počet ve studovně bude zvyšovat.

 

Schéma:

 

 

 

KEZ - Katalog elektronických zdrojů

Během posledních let došlo v Akademii věd k velkému nárůstu dokumentů a zdrojů informací - databází, sbírek, časopisů, apod. - v elektronické formě. Doposud bylo možné přistupovat z jednoho zdroje pouze k informacím o publikacích a publikovaných článcích pracovníků AV ČR.

Informační mezeru vyplní právě vznikající Katalog elektronických zdrojů na jehož vzniku a definici struktury se podílel tým odborníků ze čtyř ústavů AV ČR. Pro zpracování, uložení a vyhledávání dat byl zvolen systém Relief vyvíjený firmou Incad. Tento systém je založený na třech vrstvách. Data jsou uloženy v databázi Oracle, aplikační vrstva je naprogramována v jazyku JAVA a k vyhledávání je určen pokročilý vyhledávací systém Excalibur.

Kromě manuálního pořizování záznamů je nyní zvažována možnost alespoň částečně automatizované aktualizace např. u článků z časopisů vydávaných ústavy AV ČR.

V budoucnu nevylučujeme ani rozšíření na zdroje mimo Akademii věd ČR. Zajímavá je i myšlenka spolupráce s americkou OCLC, která koncem roku 1999 nabídla knihovnám účast na tvorbě souborného katalogu on-line zdrojů CORC - (Cooperative Online Resource Catalogue). Jen během prvních čtyř měsíců se ke spolupráci přihlásilo cca 300 knihoven a zástupci OCLC tvrdí, že jejich počet vysokým tempem narůstá. Výhodou pro knihov ny je, že participace na tomto katalogu je (zatím?) zdarma. Aktivity OCLC nám potvrzují, že vytvoření Katalogu elektronických zdrojů je v souvislosti s rozšířením těchto zdrojů nezbytností.

 

Odkazy:

Knihovna Akademie věd www.lib.cas.cz

CORC http://www.oclc.org/oclc/corc/

Relief www.relief.cz