Zdroje informací o Evropské unii na českém Webu - server Euroskop
Libor Boháč, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Internetový informační server Euroskop, provozovaný v rámci Komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie. Server je největším elektronickým zdrojem informací v českém jazyce o problematice Evropské unie.

Euroskop – Váš průvodce Evropskou unií

Od roku 1997 provádí Ministerstvo zahraničních věcí ČR komunikační strategii ČR před vstupem do Evropské unie, jejíž hlavním cílem je informování veřejnosti o integraci ČR do EU i o unii samotné.

Jedním z médií, která jsou k naplnění tohoto významného cíle využívána je internet, který je obecně stále častěji využívaným informačním prostředkem pro neustále se rozšiřující okruh uživatelů. Internet je výjimečný mezi ostatními informačními nástroji komunikační strategie díky několika aspektům:

Při vědomí všech výše uvedených skutečností připravilo MZV, za finančního přispění programu Phare, v druhé polovině roku 1998 výběrové řízení na internetový server o evropské problematice v českém jazyce. Již 1.3.1999, tj. po cca 3 měsících přípravy, mohl být se sloganem “Euroskop – Váš průvodce Evropskou unií” spuštěn podle vítězného projektu společnosti Et netera, s.r.o. internetový informační server Euroskop (www.euroskop.cz). Od konce roku 1999 je Euroskop financován již pouze ze zdrojů státního rozpočtu.

Při zadávání výběrového řízení se MZV soustředilo především na ty cílové skupiny, které mají již v současné době přístup k internetu, tj. především studenty všech stupňů škol, veřejná správu a podnikatelskou komunitu. V průběhu doby se však ukazuje, že okruh uživatelů se neustále rozšiřuje, a i když studenti a veřejná správa se na počtu “čtenářů” Euroskopu podílí nejvíce, neustále roste počet jednotlivců, kteří k Euroskopu přistupují z domova nebo např. z informačních středisek, která byla v rámci komunikační strategie Ministerstvem zahraničních věcí zřízena.

Podle předpokládaného okruhu uživatelů byl připraven obsah i design serveru: na prvním místě stojí užitečnost, nikoliv často zbytečná a práci zpomalující grafika. Poměr grafických prvků a textu je citlivě vyvážený a promyšlený (cca 25 – 30% grafiky ku 70-75% textu).

Server byl přehledně rozčleněn do 4 základních sekcí, které napomáhají jeho návštěvníkům v jednoduché a snadné orientaci:

Základní informace o Evropské unii, jejím vývoji, fungování, struktuře orgánů. Vysvětlení základních pojmů, představení nejdůležitějších osobností. V této sekci jsou dostupné i české verze nejdůležitější smluvních a programových dokumentů Evropské unie (např. Amsterodamská smlouva), jakož i odkazy na další zdroje informací o Evropské unii v zahraničí.

Aktuální informace o vztazích České republiky a Evropské unie, kalendář očekávaných akcí a událostí. Přehled vztahů mezi ČR a EU do současné doby, popis procesu přípravy na členství a jednání o vstupu ČR do EU. Sekce obsahuje m.j. i adresář nejdůležitějších institucí spojených s integrací ČR do EU, nejdůležitější smluvní a programové dokumenty (např. Národní program přípravy ČR na členství v EU) a informace o informačních střediscích, vydaných publikacích, organizovaných seminářích a dalších zdrojích o EU na internetu a v elektronických médiích.

Tzv. web-zine se zajímavými informacemi pro každého, včetně rozhovoru s klíčovými osobnostmi, diskusními fóry, anketou, internetovým referendem, kvízem s možností získat Certifikát Evropana atp.

Nezbytná sekce usnadňující navigaci v serveru, včetně kontaktů na správce serveru atd.

Důraz je přitom kladem na maximální přístupnost serveru pro celé uživatelské spektrum. Nabídka je proto uspořádána tak ,aby vyhovovala požadavkům různých cílových skupin. Na jedné straně může server poskytnou co nejúplnější informace zainteresovanému odborníkovi, na druhé straně obsahuje i názorně uspořádané přehledné základní údaje vhodné např. výuku.

Během 1 roku od svého startu se stal Euroskop vyhledávaným a respektovaných zdrojem informací o EU, o čemž svědčí čísla o jeho návštěvnosti:

Měsíc

denní průměrná návštěvnost

měsíční součty návštěv

počet uživatelů za měsíc

březen 2000

32034

993069

21026

únor 2000

22992

666793

14428

leden 2000

19055

590712

10316

prosinec 1999

20649

640133

10411

listopad 1999

24312

729379

11314

říjen 1999

21075

653350

10859

září 1999

12353

370591

6779

srpen 1999

6188

191830

4508

červenec 1999

5770

178878

3391

červen 1999

8525

255772

4828

květen 1999

11581

359038

7408

duben 1999

9686

290590

6505

Celkem

5886854

Euroskop však rozhodně nespí na vavřínech. Obsahová i technologická inovace jsou stejně jako v podnikání nezbytným předpokladem k udržení a zvýšení počtu uživatelů a dosahovaní maximální kvality informační služby. Od dubna 2000 se proto na Euroskopu objevilo několik novinek:

A další novinky se již připravují. Euroskop chce i do budoucna být viditelným kvalitním zdrojem informací a díky své interaktivitě a přístupnosti i místem pro aktivní participaci občanů České republiky na naší cestě do Evropské unie.