Příspěvek konference

Knihovna a finance

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Čas a místo: 25. 5., 15:30 - 16:45, Posluchárna D

Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací – předplatné, nebo individuální platba

Autor

Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři

Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústřední knihovna

Materiály ke stažení

Abstrakt

Ekonomická otázka získávání přístupu k vědeckým informacím byla a budiž řečeno, že stále ještě je, spojována buď s volbou předběžné úhrady formou předplatného, typicky pro vědecká periodika, nebo individuální úhrady realizované většinou v případě knih. Kromě ekonomických aspektů hraje roli i zajištění úplnosti souborů a jejich trvalé uchovávání. Přechod do světa elektronických verzí otevřel širší nabídku možností vyplývající bezprostředně ze zásadního faktu existence dané informace ve snadno přenositelné a doručitelné podobě. Jedním z prvních důsledků byla nabídka velkých souborů periodik jako celku, která je dnes obdobně aplikována v případě elektronických knih. To nepochybně přineslo obrovský nárůst možností přístupu k vědeckým informacím, ale principiálně i jejich přijatelně efektivní využívání, které by v tištěné podobě kvůli ohromnému celkovému nárůstu nebylo myslitelné. Na druhé straně jednotlivé tituly těchto souborů nemohou být rovnoměrně využívány, což logicky vede k pochybnostem o ekonomické efektivitě vynaložených finančních prostředků. Současně se ale principiálně otevřela možnost velmi rychlého a snadného získání právě jen požadovaných individuálních informací za jen právě odpovídající úhradu. Řešení těchto otázek, které se zdají být na první pohled jen otázkou ekonomické kalkulace, vede ale k řešení a uvažování o podstatně širších souvislostech a důsledcích. Referát bude zaměřen na demonstraci řady aspektů, ke kterým ekonomické úvahy vedou, a které budou s největší pravděpodobnosti velmi výrazně ovlivňovat další vývoj.

Profesní informace o autorovi

Absolvoval VŠCHT v Praze obor organické technologie a obhájil kandidátskou práci z téhož oboru v r. 1968. Postupně se začal zabývat problematikou chemických informací a informatikou obecně. Je autorem několika skript z oblasti Chemické literatury a Chemické informatiky, kterou v současné době přednáší jako povinný předmět v základním kursu pro všechny fakulty VŠCHT.

Je autorem cca 70 publikací, patentů i přehledných článků v domácích i zahraničních časopisech. V posledních letech přednesl plenární přednášky na mezinárodních konferencích Online Meeting v Londýně (1997 a 1999) a na jednom z největších chemických kongresů ACHEMA ve Frankfurtu na témata z oblasti síťového přenosu a managementu chemických informací. Byl a je řešitelem řady projektů na zpřístupňování hlavních chemických databázových systémů pro většinu chemických fakult v České republice.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo