Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Nové a snadné vyhledávání publikací na PřF UK

Autor

Radka Lukášová, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Středisko vědeckých informací

Spoluautoři

Alena Volková Balvínová, Michal Šatal, Univerzita Karlova v Praze - Přírodověděcká fakulta - Středisko vědeckých informací

Materiály ke stažení

Abstrakt

V dnešních knihovnách se přistupuje k rozšiřování volného výběru. V knižním fondu tak mohou vybírat samotní uživatelé, což jim sice dává svobodu, ale pro mnohé to bývá i náročné – zorientovat se v systému každé knihovny, řazení publikací apod. To je zároveň i limitující pro knihovnické pracovníky, neboť jsou často potřební pro vysvětlování systému, pomoc při samotném hledání a další. Vzhledem k tomu, že na Přírodovědecké fakultě jsou oborové knihovny, kde každá má svůj, tedy každá jiný, systém signatur, třídění a rozmístění fondu, rozhodli jsme se vytvořit pomocný orientační systém. Projekt byl řešen za finanční podpory FRVŠ 111/2010 pod názvem „Posílení online referenčních služeb knihoven Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prostřednictvím samoobslužného orientačního systému; pilotní projekt“. Pilotního projektu se zúčastnily tři z osmi knihoven na PřF UK – z toho ta třetí dodatečně díky finanční rezervě. Vlastní postup byl rozdělen na dvě části – softwarovou a hardwarovou. V oblasti hardware jsme zvolili dotykové obrazovky se zabudovanými počítači postavené na stojáncích, vyrobených pro dané účely na zakázku. Softwarové řešení představuje programování vlastní internetové aplikace, které využívá výstupy z celouniverzitního automatizovaného knihovního systému a grafickou práci, tedy schematické obrázky rozmístění fondu. Plánky jsou v 2D i 3D verzi. Pro prohlížení je možné využít libovolný internetový prohlížeč v aktuální verzi, aplikace je však v maximální míře optimalizovaná na prohlížeč Chrome od společnosti Google. Do praxe byl orientační systém zaveden v lednu 2011, takže až čas ukáže, na kolik zjednoduší práci jak uživatelům, tak knihovnickým pracovníkům.

Profesní informace o autorovi

Lukášová Radka pracuje ve Středisku vědeckých informací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jako informační specialista pro vyhledávání a práci s odbornými elektronickými zdroji. V projektu se starala o grafické práce.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo