Příspěvek konference

Efektivita informačních zdrojů a služeb

Koordinátor sekce: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o.

Čas a místo: 25. 5., 13:30 - 16:45, Vencovského aula

Využívanie elektronických informačných zdrojov vo výučbe na slovenských univerzitách z pohľadu študentov i knihovníkov

Autor

Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica, Slovensko

Spoluautoři

Daniela Džuganová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Univerzitná knižnica

Materiály ke stažení

Abstrakt

Sekcia akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc v posledných piatich rokov zrealizovala niekoľko dotazníkových prieskumov zameraných na informačné vzdelávanie v slovenskom akademickom prostredí a taktiež na úroveň informačnej gramotnosti používateľov akademických knižníc (IGPAK. Do prieskumov, ktoré boli orientované na poskytovanie informačného vzdelávania sa zapojila väčšina akademických knižníc. Súčasťou dotazníkov bolo zistenie obsahu a rozsahu, foriem informačného vzdelávania, vrátane významu a využívania elektronických informačných zdrojov. Prieskumy IGPAK boli zamerané na úroveň informačnej gramotnosti, zistenie dopadu poskytovaného informačného vzdelávania zo strany vysokých škôl a akademických knižníc; časť dotazníkov bola venovaná problematike využívania elektronických informačných zdrojov v rámci výučby. Výsledky jednotlivých prieskumov sú zhrnuté a spracované v analytickej štúdií Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl, podnázov Vyhodnotenie prieskumov akademických knižníc a návrh koncepcie vzdelávania. Súčasťou štúdie je i návrh obsahu informačného vzdelávania na slovenských vysokých školách. Cieľom autorov štúdie je snaha presvedčiť kompetentné orgány vysokých škôl a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o potrebe zakomponovať informačné vzdelávanie do pedagogického procesu.

Profesní informace o autorovi

Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave, Akademická knižnica

PhDr. Daniela Gondová, absolventka Katedry knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala v Univerzitnej knižnici v Bratislave na rôznych pracovných pozíciách, od roku 1990 je riaditeľkou Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2005 riaditeľkou Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave; dlhoročná členka Spolku slovenských knihovníkov, aktívne pôsobí v orgánoch Slovenskej asociácie knižníc

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo