Příspěvek konference

Koordinace, kooperace, komunikace

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 14:15 - 17:05, Posluchárna D

Systém globální identifikace tvůrců, výrobců a distributorů obsahů zahajuje svoji činnost

Autor

Eva Bratková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Materiály ke stažení

Abstrakt

Příspěvek je věnován novému systému jedinečné globální identifikace tvůrců, producentů, vydavatelů a distributorů děl, nazvaného zkratkou „ISNI“ (International Standard Name Identifier) podle mezinárodní normy ISO 27729 (její opožděné vydání je očekáváno v červnu 2011). Úvodní část příspěvku stručně nastíní vývoj a problémy jedinečné a trvalé identifikace uvedených entit v různých komunitách (společnosti pro správu autorských práv, knihovny, producenti informací aj.), zejména pak podmínkách digitální komunikace informací. Hlavní část příspěvku představí identifikátor ISNI, identifikované entity v koncepci tzv. „veřejných identit“, principy přidělování identifikátorů a budování celé globální sítě ISNI včetně její ústřední databáze. Centrum sítě – Mezinárodní agentura ISNI, která bude zodpovídat za správu a řízení, byla uvedena do provozu v Londýně v prosinci 2010 jako nevýdělečná organizace, tvořená sdružením šesti zakládajících členů (Mezinárodní konfederace CISAC, Mezinárodní federace IFRRO, Asociace mezinárodní databáze IPDA, společnost ProQuest, síť OCLC a Konference evropských národních knihoven CENL zastoupená Národní knihovnou Francie a Britskou knihovnou). Možnosti identifikace českých tvůrců, producentů aj. identifikátorem ISNI jsou diskutovány v závěru příspěvku.

Profesní informace o autorovi

PhDr. Eva Bratková, Ph.D. je odbornou asistentkou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze (http://uisk.ff.cuni.cz/). K jejím hlavním profesionálním zájmům patří digitální knihovny a elektronické archivy a jejich služby, elektronické informační zdroje a jejich formáty, bibliografické formáty a metadata, trvalé identifikátory, bibliografické databáze a služby, identifikace a popis informačních zdrojů a vyhledávání informací. Je editorkou mezinárodního elektronického archivu pro obor knihovní a informační vědy E-LIS (http://eprints.rclis.org/).

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo