Příspěvek konference

Posterová sekce

Koordinátor sekce: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě – Ústav informatiky

Čas a místo: 24. 5., 17:05 - 17:45, Posluchárna D

Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích

Autor

Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o.

Materiály ke stažení

Abstrakt

Zemědělský výzkum má v České republice velkou tradici. Česká akademie zemědělských věd (ČAZV) se proto postupně stala vydavatelem jedenácti titulů vědeckých časopisů zaměřených na různé obory zemědělství. Jsou to: Czech Journal of Animal Science (1945), Plant Soil and Environment (1955), Agricultural Economics (1955), Journal of Forest Science (1955), Research in Agricultural Ingineering (1955), Veterinarni medicina (1956), Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (1965), Plant Protection Science (1965), Horticultural Science (1974), Czech Journal of Food Sciences (1983) a Soil and Water Research (2006). Všech 11 titulů bylo postupně zařazeno do databáze SCOPUS a sedm z nich bylo v různých letech vybráno a zařazeno do databáze WEB OF SCIENCE (WOS). Kromě účasti v těchto prestižních multioborových databázích jsou jednotlivé tituly excerpovány také do databází specializovaných na zemědělství, jako např. CAB Abstracts, AGRIS/FAO nebo AGRICOLA. Některé tituly jsou navíc zařazeny do úzce specializovaných databází podle svého zaměření, např. do Food Science and Technology Abstracts, Review of Agricultural Entomology, Phytomed Database a dalších. Plné texty těchto časopisů jsou volně přístupné např. přes databázi EZB nebo na internetové adrese ČAZV http://www.cazv.cz/ v sekci Publikace – Journals. Avšak nejstarším z českých zemědělských časopisů, které jsou zařazeny do databází SCOPUS a WOS je časopis Listy cukrovarnické a řepařské, který nyní vydává VUC Praha, a.s a jehož historie sahá až do roku 1885. Ten je dále zpracováván také do Agrindex of Agris/FAO, Food Science and Technology Abstracts, Sugar Industry Abstracts (CAB International) a do Chemical Abstracts. Plné texty najdete na http://www.cukr-listy.cz/

Profesní informace o autorovi

Věra Kroftová pracuje jako vedoucí knihovny a informačního centra v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. a zajišťuje také informační služby firmě Agrotest fyto, s.r.o. Zabezpečuje informační potřeby vědeckých a výzkumných pracovníků a shromažďuje jimi publikované výsledky. Od roku 2007 je pověřena hodnocením publikační činnosti vlastních pracovníků. V letech 1997–2004 byla hlavní řešitelkou několika informačních projektů. Byla také členkou organizačních komisí dvou mezinárodních konferencí. Pracuje ve SKIP a je členkou mezinárodní profesní organizace IAALD (International Association of Agricultural Information Specialists – Mezinárodní asociace zemědělských informačních specialistů). Účastní se aktivně odborných domácích i mezinárodních konferencí a seminářů. V roce 2005 se zúčastnila 11. kongresu IAALD v Lexingtonu v USA.

Organizátoři

  • Albertina icome Praha
  • VŠE

Hlavní sponzor

  • Albertina icome Praha a Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

  • Ikaros
  • INCAD
  • LibRa
  • PIKS TV

INFORUM na Facebooku

  • Facebook logo