Příspěvek konference

Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům

Autor

Barbara Buckley Owen, Specialistka na státní informační politiku, Velká Británie

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

During the last five years governments around the world, both national and local, have been improving access to their information, opening up their datasets and engaging with social media. This move to transparency may well be a response to concerns about the low level of trust in government, but must nevertheless be welcomed by the information profession. The UK has been one of the leading pioneers of the open government revolution, but has it gone far enough in helping citizens to access information they need to run their daily lives? The presentation will put the recent developments in the context of overall government information policy, drawing on findings from PhD research at Loughborough University. The research found: • a lack of co-ordination of information policy across government • a need for new skills within government to provide information in the Web 2.0 environment • uneven progress in the development of citizen-centric services • lack of information literacy policy at national level • and low involvement of the information profession in driving forward the developments in the provision of public information. Whilst the influence of the information profession was disappointing, what was surprising was the extent to which other individuals pushed forward open government, including Sir Tim Berners-Lee, founder of the World Wide Web. This paper will tell their story.

Profesní informace o autorovi

Barbara se v informačním průmyslu pohybuje již více než třicet let a má zkušenosti v oboru obchodních informací, s managementem vědeckých knihoven, vývojem CD-ROM produktů, s dohledem nad výzkumnými projekty i v oblasti státní informační politiky.

British Library byla součástí manažerského týmu projektu pro vytvoření národních bibliografií na CD-ROM financovaného Evropskou komisí. Poté v British Library spustila a následně řídila výzkumný program zaměřený na zjištění hodnoty a vlivu knihovnických a informačních služeb včetně jeho kooperace s mezinárodními programy.

Následně pracovala pro dva vládní poradní subjekty, jako člen Library and Information Commission se specializovala na státní informační politiku a jako tajemník Statistics Commission získala vhled do té nejvyšší britské vládní politiky.

Tyto zkušenosti včetně dřívější dobrovolné práce ve skupině Coalition for Public Information ji inspirovaly k nedávno dokončené doktorské práci (Loughborough University) zkoumající britskou vládní politiku v oblasti přístupu občanů k informacím veřejného sektoru. Plné znění její práce si můžete prohlédnout na stránkách Loughborough University Institutional Repository.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner