Příspěvek konference

Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo

Autor

Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři

Ivana Laiblová Kadlecová, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha / Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Materiály ke stažení

Prezentace

Abstrakt

V roce 2011 proběhlo 6. kolo hodnocení pracovišť AV ČR v její novodobé historii. Od ostatních se lišilo tím, že bylo hodnotících komisí 9 pro každou vědní sekci v rámci vnitřní organizace AV ČR a hlavně – hodnocení proběhlo na úroveň jednotlivých vědeckých pracovních útvarů pracovišť. Metodicky byly využity prvky holandského a britského hodnotícího systému, tedy multikriteriální s různými váhami pro jednotlivá kritéria, škála pro hodnocení a definice pro jednotlivé stupně byla převzata ze systému ERC. Pro vlastní hodnocení byly využity dva on-line informační systémy, které významně usnadnily a zlevnily celý proces hodnocení. Tento časově a logisticky náročný proces byl po ukončení velmi podrobně a interaktivně vyhodnocen jak ze strany zadavatele hodnocení, tak ze strany hodnocených. Kladné i záporné poznatky z tohoto kola hodnocení jsou předmětem tohoto příspěvku.

Profesní informace o autorovi

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (*1951) je vedoucí Sekce evoluční biologie a genomiky živočichů a vedoucí Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR, v. v. i. v Liběchově. Byl na zahraničních pracovních dlouhodobých pobytech v MNHN v Paříži, UWM v Millwaukee, UL v Lisabonu a dalších. V současnosti je řešitelem části Centra pro výzkum biodiverzity a spoluřešitelem grantu GAČR, v minulosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem více grantů GAČR, GAAAV a MŽP zaměřených na různé genetické aspekty biodiversity ryb a zejména deskriptivní a molekulární cytogenetiku a cytotaxonomii sladkovodních ryb. WoS: 112 záznamů (2 práce přijaty do tisku), 606 citací (bez autocitatcí), h-index = 19. Je spoluautorem skript JU „Genetika ryb“ a autorem nebo spoluautorem kapitol v 5 knihách. Habilitován pro obor zoologie na UK v Praze, kde vede výběrovou přednášku, v současnosti je školitelem tří PhD studentů, 5 PhD studentů již obhájilo, byl vedoucím několika diplomových prací. Jmenován profesorem pro obor rybářství na Jihočeské univerzitě. Je členem čtyř Oborových rad na UK v Praze, na JU v Č. Budějovicích a VURH ve Vodňanech. Je členem Akademické rady AV ČR odpovědným za institucionální financování, databáze vědeckých informací a hodnocení vědecké a odborné výkonnosti pracovišť AV ČR. Netrestán, bezúhonný, zato ženat, dvě dospělé dcery, dva malinkatí pejskové, sbírka kaktusů a několik akvárií.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner