Příspěvek konference

Institucionální repositář jako nástroj podpory VaV

Autor

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Spoluautoři

Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

V době maximálního důrazu na produkci vědeckých výstupů ustoupila do pozadí problematika efektivního zpřístupnění těchto dokumentů kolegům z akademické obce. To se však s rostoucími náklady na zajištění informačních zdrojů rychle mění a do popředí zájmu se dostávají institucionální repositáře spravující to nejkvalitnější co daná instituce produkuje. Úzkým spojením institucionálního repositáře s problematikou OpenAccess vzniká efektivní nástroj pro podporu VaV, kde může knihovna uplatnit své know how a získat v rámci instituce odpovídající prestiž. Příspěvek na příkladu unikátního Repositáře publikační činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ukáže jakým způsobem lze využít zkušeností knihovny k podpoře VaV a ke zvýšení viditelnosti výsledků vědecké činnosti. Repositář UTB je vybudován na ověřeném systému DSpace, jehož funkcionalita byla rozšířena a značně obohacena. Díky integrovaným nadstavbovým službám je nejen výkladní skříní univerzity, ale zejména plnohodnotným nástrojem pro všechny uživatele. Implementace repositáře zároveň vedla k radikální změně a zkvalitnění celého workflow vykazování výsledků VaV.

Profesní informace o autorovi

Lukáš Budínský je absolventem oboru Systémové inženýrství na Provozně ekonomické fakultě CŽU. Více než sedm let působí v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde je v současné době vedoucím oddělení informačních technologií. Hlavní náplní jeho činnosti je budování infrastruktury pro přístup k informačním zdrojům, rozvoj nadstavbových služeb, problematika zpřístupňování závěrečných kvalifikačních prací a tvorba nástrojů pro podporu vědy a výzkumu.

Byl řešitelem řady projektů včetně implementace technologie SFX do služeb Knihovny UTB nebo nasazení systému DSpace jako trvalého úložiště závěrečných prací. V současné době se věnuje perspektivnímu projektu budování institucionálního repositáře pro publikační činnost UTB a rozvoje metavyhledávacího portálu Xerxes.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner