Příspěvek konference

Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou

Autor

Michal Černý, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta, Brno

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Efektivní vyhledávání dat a informací je jednou z nejdůležitějších činností, bez kterých se informační společnost nemůže obejít. V zásadě všichni vnímají jako velký problém dolování dat, neboť počítače nemají schopnost textu porozumět a pochopit jej. Proto se začal stále intenzivněji budovat koncept sémantického webu, který se snaží užít XML formáty k tomu, aby bylo možné vytvořit datovou strukturu, která by byla pro počítače co možná nejpřehlednější a umožnila jim odvozování nových znalostí nebo práci s přirozeným jazykem. Do určité míry se tak otázky vyhledávání informací staly problémem čistě technologickým. Je ale třeba si uvědomit, že celá problematika je podstatně složitější. Předně je třeba vzít v potaz legislativní prostředí, které je v oblasti práce s informacemi mimořádně složité a nepřehledné. Vyhledávání informací je otázkou z hlediska práva velice komplikovanou také proto, že zasahuje do oblasti mezinárodního práva, ale také do legislativních norem všech stát, které v procesu vyhledávání informací libovolným uživatelem vystupují. Současně je třeba vidět ještě jedno omezení, které je na úrovni každého jednotlivce, jakožto lidské osoby. V západní civilizaci má většina lidí za to, že soukromí je hodnota, která má mimořádnou cenu a je třeba ji bránit.

Profesní informace o autorovi

Bc. Michal Černý – vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor učitelství fyziky a pro střední školy a informatika a druhý obor v bakalářském stupni a nyní dokončuje studium ve stejné aprobaci navazující magisterské. Od roku 2009 je studentem CMTF v Olomouci, kde studuje teologické nauky. Je autorem či spoluatorem více než padesáti recenzovaných publikací a učebních materiálů a aktivně se účastní řady konferencí. Jako publicita vytvořil již již více než šest set článků, většinou na témata digitální technologií, informační společnosti a digitální fotografie.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner