Příspěvek konference

Uživatelské testování knihovny

Autor

Olga Biernátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Design služeb a jejich inovace patří k tématům, kterým by se měla věnovat stále větší pozornost. V době, kdy knihovny nabízí celou řadu zdrojů, elektronických i tradičních služeb je třeba se ptát, jakým způsobem k nim přistupuje uživatel a zda je schopen je správně použít. V rámci svého příspěvku bych chtěla prezentovat projekt, který připravila Knihovna UTB s profesionály ze společnosti Seznam.cz. Uživatelské testování knihovny má přiblížit, jak vypadá první styk studenta s knihovnou, zda je schopný se zorientovat v základních službách a zdrojích, jakým způsobem si poradí nejen s první výpůjčkou, ale také s vyhledáváním v databázích, na jaké naráží problémy apod. Na základě testování pak můžeme nastavit naše služby tak, aby nedocházelo k tomu, že uživatelova potřeba zůstane neuspokojena. Prezentována bude jak příprava na testování, tak také jeho průběh a dílčí výsledky.

Profesní informace o autorovi

Mgr. Olga Biernátová vystudovala KISK na FF MU v Brně. V současné době pracuje v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se zabývá marketingem a PR, věnuje se informační výchově, pracuje jako terénní knihovník, referenční pracovník a spolupracuje na projektu Tomasbata.com. Současně působí v rámci skupiny Guerrilla Readers, kde se kromě drobných akcí na podporu a popularizaci čtenářství věnuje převážně f-marketingu a pracuje pro komerční sféru. Spolupracuje s několika institucemi na nejrůznějších projektech a akcích (knihovny, nakladatelství), hojně přednáší a vede celou řadu seminářů. http://about.me/olga.biernatova


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner