Příspěvek konference

Vzdělávací využití videozáznamů rozhovorů s pamětníky z Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation

Autor

Jakub Mlynář, Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Centrum vizuální historie Malach

Spoluautoři

Martin Šmok, University of Southern California - Shoah Foundation Institute, Spojené státy americké

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Svědectví pamětníka je nezastupitelným a velice hodnotným doplňkem běžné výuky dějepisu a dalších předmětů na 2. stupni ZŠ i na různých typech středních škol. Svědectví umožňuje personalizaci „velké historie“, žáci a studenti se s konkrétním člověkem a jeho prožitky mohou lépe identifikovat, do vzdělávacího procesu vstupují emoce, což prokazatelně zvyšuje jeho účinnost. Nevyhnutelně se však blíží doba, kdy už nebude možné zvát pamětníky přímo do škol a dalších institucí – už dnes zbývá jen velice málo lidí, kteří v dospělém věku prožili 2. světovou válku a události s ní spjaté. Je tedy třeba zjišťovat možnosti a metody alternativních postupů, které mohou alespoň částečně přítomnost živého pamětníka ve třídě v budoucnu nahradit. Archiv vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation je unikátní sbírkou takřka 52 000 audiovi­zuálních záznamů rozhovorů s pamětníky a přeživšími holocaustu, které byly natočeny během 2. poloviny 90. let v 56 zemích a 32 jazycích (v češtině a slovenštině je přes 1 000 rozhovorů). Archiv je možno prohledávat pomocí propracovaného uživatelského rozhraní: uživatelé mohou najít konkrétní úseky svědectví podle svého zájmu díky tezauru 55 000 hierarchicky uspořádaných klíčových slov, témat, událostí, jmen osob, míst atd. Praha je jedním z pěti evropských měst, kde se lze k obsahu licencovaného archivu připojit, a to z počítačů v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Také práce s podobným on-line archivem v reálném čase je dalším specifickým vzdělávacím postupem, který u žáků rozvíjí samostatnost, myšlení v souvislostech a kritický přístup k pramenům a informačním zdrojům. Za tímto účelem vznikl také nový edukační portál IWitness, který bude v příspěvku rovněž představen.

Profesní informace o autorovi

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2004–2009), kde současné době pokračuje v doktorském studiu. Od března 2010 působí jako koordinátor Centra vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří např. téma paměti v humanitních a společenských vědách, stejně jako specifika narativního autobiografického materiálu a jeho využití v sociologii a vzdělávání.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner