Příspěvek konference

Jak otevřít přístup k Open Access?

Autor

Iva Burešová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

V úvodní části příspěvku bude představena politika otevřeného přístupu v Akademii věd ČR a stručně představeny základní principy volného publikování a zpřístupňování informačních zdrojů (open access) v prostředí AV ČR. Další část je zaměřena aktivní podporu otevřeného publikování – tedy na dotační fond určený pro autory AV ČR publikující v režimu volného přístupu a další kroky, které Knihovna a AV ČR podnikají v této oblasti. Poslední část je věnována aktivitám KNAV v oblasti institucionálního repozitáře a ukládání autorských děl především z hlediska autorských práv a vyjednávání s vydavateli tak, aby autorům AV ČR bylo umožněno uložení (zveřejnění) článků v některé z jejich podob v repozitáři – volně dostupné pro uživatele. V první řadě byly Právním odborem analyzovány smlouvy, které autoři s vydavateli uzavírají a současně byly porovnány s údaji, které jsou dostupné v databázi SHERPA/RoMEO, která slouží jako zdroj informací o možnostech archivace a přístupu jednotlivých vydavatelů k této otázce. V současné době probíhá vyjednávání s jednotlivými vydavateli v jejichž časopisech autoři z AV ČR publikují nejčastěji. Smlouva umožňující (systematické) ukládání do institucionálního repozitáře byla už uzavřena s vydavatelstvím Elsevier – součástí je mimo jiné seznam časových embarg jednotlivých titulů – tj. po jak dlouhé době může být obsah z tohoto titulu volně zpřístupněn.

Profesní informace o autorovi

V roce 2005 absolvovala Vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze (Srovnání využívání elektronických a klasických dokumentů v Knihovně Akademie věd České republiky : absolventská práce) a v roce 2008 dokončila magisterské studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK prací s názvem Vydavatelství BioMed Central a jeho volně dostupné online časopisy (včetně časopisů českého původu). Práce byla věnována problematice otevřeného přístupu a principům fungování vydavatelství publikujícím tímto způsobem. Od roku 2005 pracuje v Knihovně AV ČR, v.v.i. v Oddělení elektronických informačních zdrojů, kde má na starosti správu elektronických informačních zdrojů a poskytování informačních služeb v oblasti EIZ. Také je členem řešitelského týmu Projektu INFOZ – Informační zdroje pro výzkum VZ09009 WoK (ISI Web of Knowledge – vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation Reports). K oblastem jejího odborného zájmu patří především otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Této problematice je věnována i většina její publikační a přednáškové činnosti v průběhu posledních let.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner