Příspěvek konference

KALIKO - katalog libereckých knihoven online

Autor

Marta Zizienová, Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna

Materiály ke stažení

Poster Prezentace

Abstrakt

Liberecký regionální katalog KALIKO je v provozu od 1. března 2012. Spolupracují na něm čtyři veřejné knihovny – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci, Lékařská knihovna Krajské nemocnice Liberec a knihovna Státního okresního archivu Liberec.

KALIKO funguje na systému Primo od Ex Libris a serveru společnosti Multidata Praha. Je využita standardní vyhledávací platforma Primo, rozdělená na 3 sbírky (vše, knihovny, elektronické zdroje). Navíc je do rozhraní přidaná možnost zaslání komentovaného obrazu monitoru. Zprovozněna je česká, anglická a německá verze webu a verze pro mobilní telefony.

Do KALIKO jsou exportovány všechny záznamy zúčastněných knihoven ze tří různých knihovnických systémů. Záznamy jsou deduplikované, pro zjištění aktuálního stavu dokumentů jsou linkované do mateřských katalogů. Připojené jsou vybrané volné i placené elektronické zdroje (Kramerius, Manuscriptorium, ANL+ aj.). Aktualizace dat probíhá 1× měsíčně resp. 1× za 14 dní.

KALIKO nepracuje se čtenářskými konty; není možné v něm prodlužovat či rezervovat si dokumenty.

Pro shromažďování statistik je využito Google Analytics i interních statistik Primo.

S připojením do KALIKO souhlasila knihovna Severočeského muzea v Liberci, v jednání je účast Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz (systém Libero). Jedna liberecká veřejná knihovna účast odmítla. Testovací verze KALIKO bude fungovat do 31.12.2012.

Profesní informace o autorovi

Marta Zizienová vystudovala soukromou střední knihovnickou školu a Ústav informačních studií a knihovnictví na Karlově univerzitě v Praze. Prošla si Městskou knihovnou v Praze, Národní knihovnou ČR, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a také knihkupectvím Toužimský a Moravec. Od roku 1993 je stálou zaměstnankyní Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci, kde pracuje jako katalogizátorka neknižních dokumentů a lektorka informační výchovy. Je členkou komise IVIG AKVŠ, Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP a sítě PARTSIP.

Od dob studií ji zajímá liberecké knihovnictví ve všech jeho podobách a především možnosti spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Velmi ráda učí a to hlavně na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner