Příspěvek konference

e-knihovna

Autor

Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Městská knihovna v Praze sdružuje své aktivity z oblasti digitalizace, elektronických informačních zdrojů, vydávání a zprostředkování e-knih v projektu E-knihovna. V tomto prostoru jsou řešeny otázky akvizice e-knih, online podoby knihovny, využití a propagace EIZ, spolupráce s nakladateli i meziknihovní, prostřednictvím projektu E-knihovny se Městská knihovna v Praze podílí na formování vztahu mezi uživateli (čtenáři, badateli) a profesionály (autory, nakladateli, knihovníky a poskytovateli). Přednáška zorným úhlem projektu sumarizuje problematiku e-knih v českém knihovnickém prostředí a lehce nastiňuje jeho možný vývojový směr.

Profesní informace o autorovi

Absolvent FF OU v Ostravě, projektový manažer Odboru knihovních fondů Městské knihovny v Praze.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner