Příspěvek konference

Rozšírenie modelu CERIF pre lepšiu orientáciu v oblasti vedy a výskumu

Autor

Metod Majchrák, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovensko

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Spracovanie výsledkov vedy a výskumu je v súčasnosti veľmi dôležitou otázkou tak na inštitucionálnej, ako aj na národnej úrovni. Jedným z dôvodov preto sú aj otázky súvisiace s evaluáciou samotnej vedeckej a výskumnej činnosti. Problém však v tejto oblasti spočíva v tom, že ide o spracovanie viacerých entít, často v oddelených heterogénnych systémoch. A práve táto izolovanosť nielenže sťažuje samotný proces evaluácie a to ako na inštitucionálnej aj národnej úrovni, ale tiež komplikuje vyhľadávanie takýchto informácií. V našom príspevku preto predkladáme návrh informačného systému pre prezentovanie výsledkov vedy a výskumu s využitím konceptuálneho modelu CERIF, ktorý bol pre tento účel definovaný medzinárodnou organizáciou EUROCRIS. Pri návrhu nášho systému sme vychádzali zo skúseností z viacerých projektov, ktoré tento model implementovali na rôznych úrovniach. Prichádzame však s unikátnym rozšírením tohto modelu o nové vlastnosti a entity, ktoré umožňujú prepojenie spracovávaných informácií s vybranými tematickými pojmami daného vedného odboru. Nami navrhovaný systém taktiež do značnej miery umožňuje automatizovať prácu pri vyhľadávaní a deduplikácii ohlasov z renomovaných informačných zdrojov na jednotlivé publikované výsledky vedy a výskumu.

Profesní informace o autorovi

Bc. Metod Majchrák: absolvent bakalárskeho stupňa fakulty informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Momentálne študent inžinierskeho stupňa. Hlavným výskumným zameraním sú pokročilé metódy vyhľadávania, srpacovania a prezentovania informácií.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner