Příspěvek konference

Komplexné spracovanie písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenskej republiky

Autor

Martin Katuščák, Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied - Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Slovensko

Spoluautoři

Miroslav Čapkovič, Slovenská národná knižnica, Martin

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Práca sa zaoberá výskumno-vývojovými perspektívami národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zameraného na masovú digitalizáciu a analógové a digitálne uchovanie písomných knižničných a archívnych materiálov, v ktorom budú implementované výsledky výskumu najlepších dostupných technológií a metód, pričom bude uplatňovaný integrovaný prístup ku spracovaniu fyzických a digitálnych foriem. Okrem uloženia kníh na bezpečné a čisté miesto, uľahčenia prístupu k plným textom a prezerania digitálnych obrazov existuje veľký potenciál skrytý v možnostiach ďalšieho spracovania digitálneho textu a jazyka, objavovania znalostí v textoch, prepájania obsahu a pod., ktoré sú zamerané na uvádzanie nových služieb a zlepšenie pracovného toku spracovania a jeho kroky, akými sú klasifikácia dokumentov, OCR, tvorba metaúdajov atď., ktoré vyžadujú ďalší výskum a metodologickú prácu založenú na spolupráci medzi príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú pamäťové inštitúcie, výskumné pracoviská, vysoké školy, výrobcovia technológií a, samozrejme, používatelia. Príspevok poskytuje opis súčasných a plánovaných procesov, ako aj informácie o súvisiacich aktivitách vo výskumno-vývojovom projekte Pamäť Slovenska.

Profesní informace o autorovi

Miroslav Čapkovič (PhD.) V súčasnosti IT architekt v Slovenskej národnej knižnici a kľúčový expert pri realizácii projektu národnej digitálnej knižnice, s vyše 10-ročnými skúsenosťami z veľkých podnikov. Martin Katuščák V súčasnosti študent denného doktorandského štúdia na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva, kde sa zaoberá výskumom v oblasti spracovania písomného materiálov kultúrneho rokov pracoval v Slovenskej národnej knižnici na projektoch súvisiacich s digitálnymi knižnicami.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner