Příspěvek konference

Adresné informace vědeckým a výzkumným pracovníkům prostřednictvím služby Selective Dissemination of Information (SDI)

Autor

Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Materiály ke stažení

Plný text Prezentace

Abstrakt

Výzkumní a vědečtí pracovníci patří mezi ty nejnáročnější uživatele odborných knihoven. Odborná knihovna se o ně stará tak, aby neztráceli čas a z knihovny dostali vždy rychlé a co nejpřesnější informace o nových zdrojích zacílených na jejich odborný profil. Předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce a velmi dobrá informovanost pracovníků knihovny o individuálních odborných potřebách pracovníků VaV. Pracovní listy jednotlivých druhů IZ, ať jsou to knihy, články cestovní zprávy nebo výzkumné zprávy atd. obsahují speciální pole (u nás je to pole „Uživatel“), do kterého knihovník již při prvotním zpracování zdroje zapíše jména těch pracovníků, do jejichž odborného profilu spadají. V návaznosti na to jsme pro pracovníky VO Agrotest fyto, s.r.o. jsme našli řešení pomocí služby SDI (Selective Dissemination of Information) která je jim zpřístupněna přes čtenářské konto v OPAC KPWIN SQL. Každý uživatel má ve svém čtenářském kontu uložen konfigurovatelný vyhledávací profil navázaný na jeho jméno v poli „Uživatel“. Výsledky hledání jsou mu automaticky zasílány e-mailem v intervalu, který si sám určí. Má také možnost si sám vytvořit nový profil nebo více odborných profilů např. na základě zadaných klíčových slov.

Profesní informace o autorovi

Věra Kroftová pracuje jako vedoucí knihovny a informačního centra v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. a zajišťuje také informační služby pro výzkumnou organizaci Agrotest fyto, s.r.o., kde byla v letech 1997–2004 hlavní řešitelkou několika informačních projektů. Je též pověřena shromažďováním, ukládáním a hodnocením publikačních i nepublikačních výsledků vědeckých a výzkumných pracovníků této výzkumné organizace. Od roku 2012 je věcnou manažerkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, který nese název: „Zkvalitnění lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu v oblasti udržitelné produkce obilovin“.


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros

INCAD

LibRa

banner